Menu

Switch to English

Operativní leasing bez služeb

Operativní leasing bez služeb

Financujte své plány bez obav

Operativní leasing je vhodný pro všechny, kdo uvažují o častější obnově předmětu financování. Jedná se o pronájem, po jehož skončení vrací nájemce předmět financování zpravidla pronajímateli (Raiffeisen – Leasingu) nebo dodavateli předmětu financování.

Přejít na nezávaznou poptávku

Výhody operativního leasingu

  • Pro firmy a podnikatele jsou splátky plně uznatelným daňovým nákladem.
  • Minimální doba financování není zákonem limitována jako u finančního leasingu.
  • Klient nemusí řešit prodej použitého předmětu financování.
  • Klient může využívat častější obnovu stroje, zařízení…, operativní leasing tak umožňuje klientovi využívat nejmodernější technologie.
  • U vybraných komodit (např. manipulační techniky) lze sjednat zajištění servisu během doby pronájmu.
  • Odpisy předmětu financování provádí Raiffeisen – Leasing, který má předmět financování ve své rozvaze. Leasingové splátky klientovi vstupují pouze do výkazu zisků a ztrát.
  • Do splátek leasingu lze zahrnout výhodné pojištění předmětu financování
Sbalit

Chcete připravit nezávaznou nabídku?

Vyplňte krátký on-line formulář,
naši obchodníci vám připraví kalkulaci splátek.

Barevně označená pole je potřeba před odesláním formuláře vyplnit.

Omlouváme se, došlo k chybě na serveru a Váš formulář nebyl odeslán..

Popište váš požadavek na financování

Způsob financování:
Předmět financování:
Upřesnění předmětu financování:
Dodavatel předmětu financování - víte-li:
Bližší specifikace předmětu financování:
Pořizovací cena předmětu financování:
Rok výroby předmětu financování:
Měna financování:
Předpokládaná výše akontace - % z pořizovací ceny:
Jak dlouho chci vybraný předmět financování splácet?
60 měsíců

Uveďte kontaktní informace:

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
Email:
Název společnosti
IČ společnosti:
Prostor pro vaši zprávu pro nás:

Odeslání formuláře nepředstavuje závazné právní jednání vedoucí k uzavření a/nebo změně a/nebo zrušení smlouvy se společností Raiffeisen - Leasing, s.r.o.

Vyplněním a odesláním formuláře žádáte, aby Vás společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o., IČO 61467863, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, kontaktovala za účelem projednání Vašeho zájmu o nabízené produkty, čímž bude docházet ke zpracování výše uvedených osobních údajů v souvislosti s jednáním o navázání smluvního vztahu. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů včetně poučení o Vašich právech naleznete v dokumentu Informace a poučení o zpracování osobních údajů.

Často hledáte