Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb společností Raiffeisen - Leasing, s.r.o. je dobrovolný. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány a informace o případných příjemcích osobních údajů. Dále máte právo žádat opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, a právo na likvidaci osobních údajů, jestliže pominul účel jejich zpracování. Domníváte-li se, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jste oprávněn/a žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.