Menu

Switch to English

V případě společnosti RUBY Place s.r.o., se jedná o klientský projekt, u kterého společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o. svému klientovi financuje pořízení nemovitosti, nikoliv její rekonstrukci. Projekt je realizován prostřednictvím standardní struktury nemovitostního financování, kdy po dobu financování vlastní Raiffeisen - Leasing tzv. projektovou společnost, ve které se nachází předmět financování. Jde o standardně používaný způsob, jak naše společnost financuje nemovitostní investice. Raiffeisen - Leasing jako financující instituce drží vlastnictví projektové společnosti pouze z důvodu zajištění poskytnutého financování.
 
Odpovědnost za provozní, technické a organizační záležitosti týkající se projektu nese vždy daný klient (i po dobu financování nemovitosti). Raiffeisen - Leasing nemá možnost rozhodovat o provozních aktivitách realizovaných v rámci daného projektu, jestliže tyto aktivity nefinancuje, což je i případ společnosti RUBY Place s.r.o. Je plně v zodpovědnosti klienta, aby konal v souladu se zákonnými požadavky.

 
Považujeme však za nezbytné zmínit, že samozřejmě nefinancujeme v žádném případě aktivity, které jsou v rozporu se zákonem. Jsme vázáni mlčenlivostí a záležitosti našich klientů tak nemůžeme více komentovat.“

Abychom vyloučili možná nedorozumění, která by snad mohla vznikat v důsledku formálnější povahy textu, připojujeme k tomuto vyjádření ještě srozumitelný komentář:
 
Raiffeisen - Leasing v žádném případě nefinancuje a nepodporuje „černé stavby“ v Praze, ani nikde jinde. Nefinancujeme stavbu, o které se píše v článcích o domě v Rubešově ulici. Našemu klientovi, developerské firmě, jsme zajistili financování pořízení daného objektu. Naše spolupráce se tedy nevztahuje na opravu domu, ani na žádnou nelegální stavbu.
 
Je to podobné, jako kdybyste měli auto na leasing. Jeho pořízení zafinancuje nějaká instituce a formálně to auto vlastní do doby, dokud trvá smlouva. Pokud ale řidič s autem na leasing způsobí nehodu nebo s autem jezdí v rozporu s pravidly dopravního provozu, musí to šetřit policie. A tak je to i v tomto případě, jenom se bavíme o domu, ne o autě. Pokud je podezření na nelegální stavbu podložené, věříme, že to příslušné orgány takto vyhodnotí, do toho žádným způsobem nemůžeme ani nechceme zasahovat.

 
Doufáme, že jsme tímto pomohli lépe porozumět našemu vztahu k této stavbě. Mrzí nás, že to někdo na základě veřejných informací mohl vidět jinak. U leasingového financování nemovitostí možná není „na první dobrou“ jasné, kdo v něm hraje jakou roli. Díky tomuto nástroji už jsme ale pomohli postavit řadu pěkných, prospěšných a bezproblémových staveb.