Menu

Switch to English

Žádost o odklad splátek pro spotřebitele a živnostníky

Společnost Raiffeisen – Leasing, s.r.o. přistoupila, jako člen České leasingové a finanční asociace (ČLFA), k PROHLÁŠENÍ NEBANKOVNÍCH POSKYTOVATELŮ ÚVĚRŮ O POMOCI KLIENTŮM PO SKONČENÍ ÚVĚROVÉHO MORATORIA, ve kterém jsou definovány standardy společensky odpovědného přístupu ke klientům z řad fyzických osob při řešení jejich tíživé finanční situace spojené s epidemií COVID-19. Celé znění zmíněného Prohlášení je uvedeno zde.
 

Co to znamená pro Vás, naše klienty?

Snažíme se i po vypršení zákonného moratoria přistupovat k Vašim žádostem o odklad či změnu rozložení splátek vstřícně, zodpovědně a s přihlédnutím k Vaší aktuální finanční situaci.
Jsme připraveni posoudit Vaše žádosti o rozložení Vašich sjednaných závazků do většího počtu splátek nebo sjednané splátky odložit o 3 měsíce (nepožádáte-li výslovně o kratší odklad).

 

Kdo může požádat o odklad nebo změnu rozložení splátek?

Požádat mohou ti spotřebitelé a živnostníci, kteří mají s Raiffeisen – Leasing, s.r.o. sjednanou smlouvu o úvěru nebo o finančním leasingu, a
 • během trvání epidemie COVID-19 se dostali do ekonomických obtíží a jejich problémy stále trvají,
 • prohlásí (v případě spotřebitele) nebo dokladem osvědčí (v případě živnostníka) ztrátu jejich hlavního příjmu či jiné zásadní zhoršení finanční situace (z důvodu negativního ekonomického dopadu epidemie COVID-19)
 • ke dni podání žádosti nejsou v prodlení se splácením splátek.
 

Do kdy může spotřebitel nebo živnostník podat svou žádost?

Žádost může být podána nejpozději do 31. 3. 2021.

 

Jak může spotřebitel nebo živnostník, který splňuje výše uvedená kritéria, požádat o odklad nebo změnu rozložení splátek?

Můžete zavolat na telefonní linku 221 511 611 nebo zaslat žádost e-mailem na e-mailovou adresu rl@rl.cz, kde pracovníci našeho Klientského centra Vaši žádost převezmou a předají ji do procesu posuzování.
 

Co je potřeba uvést do žádosti?

Do své e-mailové žádosti uveďte / pro účel podání žádosti po telefonu si připravte:
 • Číslo smlouvy, u které žádáte o odklad.
 • Jméno a příjmení osoby / název společnosti, se kterou je smlouva uzavřena.
 • Specifikaci požadavku (např. odklad 3 měsíčních splátek bez prodloužení celkové doby splácení).
 

Co je nezbytné doložit pro účely posouzení žádosti?

K žádosti přiložte níže uvedené podklady, které je nutné zaslat e-mailem na adresu rl@rl.cz.
 

Jste spotřebitel?

 • Doložte písemné Prohlášení, ve kterém uveďte důvody, které vedly k tomu, že jsou Vaše příjmy negativně dotčeny epidemií COVID-19 (například dočasné uzavření provozovny, pro kterou pracujete, výpověď ze zaměstnání apod.)
 

Jste živnostník?

Vedete „podvojné“ účetnictví? Doložte:
 • Daňové přiznání, Výsledovku a Rozvahu za rok 2019 v úplném znění
 • Průběžné výsledky v úplném rozsahu za měsíc leden až září 2020

Jste v režimu daňové evidence? Doložte:
 • Výkaz majetku a závazků a Výkaz příjmů a výdajů za rok 2019 (příloha daňového přiznání)
 • Výkaz majetku a závazků a Výkaz příjmů a výdajů za období leden až září  2020 (průběžné výsledky)

 

Jak zjistíte, jaký je výsledek posouzení Vaší žádosti?

O výsledku posouzení Vaší žádosti Vás vyrozumí správce smlouvy.  V případě schválení Vaší žádosti Vám vystavíme nový splátkový kalendář a sepíšeme s Vámi dodatek ke smlouvě.
 

Jaký je poplatek za vyřízení žádosti o odklad nebo změnu rozložení splátek po moratoriu?

Pro spotřebitele tento úkon není zpoplatněn.
Pro živnostníky je tento úkon zpoplatněn samostatným poplatkem ve výši 1 000 Kč bez DPH, který bude splatný na konci doby financování (jedná se o 20% výše standardního poplatku za stejný úkon mimo režim PROHLÁŠENÍ NEBANKOVNÍCH POSKYTOVATELŮ ÚVĚRŮ O POMOCI KLIENTŮM PO SKONČENÍ ÚVĚROVÉHO MORATORIA).