Zadejte hledaný výraz
Možná, že hledáte...
Zavřít

Často kladené dotazy

Vinkulace a devinkulace: Jaký je mezi tím rozdíl? Jak zažádám o devinkulaci?
  • Vinkulace pojistného plnění: zřízení zástavního práva na pojistné plnění - v případě pojistné události financovaného předmětu (poškození/odcizení) vyplatí pojišťovna plnění leasingové společnosti (autoservis nebo klient prostředky obdrží následně prostřednictvím devinkulace)

  • Devinkulace pojistného plnění: pojistné plnění, které je vinkulováno (zastaveno) ve prospěch leasingové společnosti je převedeno na třetí „osobu“ (většinou autoservis, který vozidlo opravuje). Devinkulace se nevystavuje v případě totální havárie. O devinkulaci můžete zažádat prostřednictvím online formuláře.

Úpravy na financovaném vozidle – jak postupovat, když potřebuji např. namontovat tažné zařízení nebo jiné dodatečné zařízení?
Jakoukoliv montáž na námi financovaném předmětu potřebujeme nejprve posoudit – o schválení úpravy na vozidle můžete požádat prostř. online formuláře. Některé změny se zapisují do technického průkazu, tj. budeme řešit plnou moc k zápisu, případně i jeho zapůjčení.
Změny ve splátkovém kalendáři v průběhu trvání smlouvy: Jaké změny jsou možné? Jak o ně zažádám?

Umožňujeme následující běžné změny splátkového kalendáře, a to vždy pouze po předchozím posouzení (schválení) žádosti :

  • Jednorázové navýšení splátky (mimořádná splátka) - Smlouvu je možné částečně splatit vložením mimořádné splátky, čímž dojde ke snížení budoucích splátek. O tuto změnu je potřeba předem požádat a sdělit konkrétní výši mimořádné splátky a předpokládané datum provedení úhrady.

  • Zkrácení splátkového kalendáře

  • Odklad splátek bez prodloužení, nebo s prodloužením smlouvy o odkládané splátky - vždy prochází schvalovacím procesem RLCZ, v případě vyhovění je po dobu odkladu splátek vždy potřeba hradit minimálně pojištění ve výši uvedené v původním splátkovém kalendáři. Po odkladu splátek dojde vždy k úpravě výše splátky (i v případě odkladu splátek s prodloužením smlouvy). Z důvodu půjčení dodatečného obnosu peněz (tedy odkladu) se nové splátky navýší o úrok z tohoto obnosu, který je rozprostřen do zbývajících splátek.

  • Prodloužení splátkového kalendáře - Smlouvu je možné prodloužit maximálně o 12 měsíců, délka smlouvy nesmí přesáhnout celkem 72 měsíců.

O změnu ve splátkovém kalendáři můžete požádat prostřednictvím vyplnění formuláře.

Registrační značky, doklady k vozidlu – jak postupovat v případě ztráty, jak zažádat o nové?

V případě ztráty registrační značky či osvědčení o registraci vozidla můžete zavolat na naše klientské centrum nebo vyplnit on-line žádost.

Jaké jsou způsoby ukončení smlouvy?
Řádné ukončení smlouvy – smlouva skončí řádným splacením v předem stanoveném termínu
Předčasné ukončení smlouvy – dohodou smluvních stran
Totální havárie – pojistná událost se musí nahlásit a doložit dokumentace z pojišťovny
Odcizení – pojistná událost se musí nahlásit a doložit usnesení Policie ČR)
Pro neplacení – vypovězení ze strany poskytovatele
Tato webová stránka používá soubory cookies
Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací. Dáváme Vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou Vámi preferovanou variantu.