Zadejte hledaný výraz
Možná, že hledáte...
Zavřít
Dotační poradenství

Dotační poradenství

Raiffeisen - Leasing Vám umožní čerpat dotační programy, které vám pomohou snížit náklady na financování

Výhody 
dotačního poradenství

Poradíme Vám ve výběru vhodného dotačního programu
Zajistíme zpracování žádosti o dotace a připravíme i financování projektů
Rádi Vás podpoříme při jakýchkoli jednáních s institucí poskytující dotace
Budeme Vám k dispozici po celou dobu trvání smlouvy
Financování od Raiffeisen - Leasing

Dotační programy

Mezaninové financování s NRB - Zvýhodněné financování spolu s nulovou sazbou od NRB

Financování poskytované formou zvýhodněného seniorního úvěru od Raiffeisen - Leasing, s.r.o. ve spolupráci se smluvním partnerem Národní rozvojovou bankou, a.s.

Program je určen malým a středním podnikům mimo hl. město Prahu. Zaměřuje se na financování technologií, které přispívají k plnění klimatických cílů a zelené transformace.

Program je určen pro:
 • výstavbu fotovoltaických elektráren
 • pořízení recyklačních technologií
 • a další opatření, která přispívají k zelené transformaci

Zvýhodněné financování se skládá ze dvou částí:

1. Úvěr od Národní rozvojové banky, a.s. až na 45% nákladů projektu:
 • zvýhodněný úvěr s 0 % p.a. po dobu max. 14 let 
 • období po splacení seniorního úvěru od Raiffeisen – Leasing se sazbou 3%
 • zvýhodněný úvěr 1 -100 mil. Kč
 • splatnost až 15 let
 • odklad splátek až 5 let
2. Úvěr od Raiffeisen – Leasing (seniorní úvěr) až na  55% nákladů projektu:
 • s výhodnou úrokovou sazbou
 • bez poplatku za sjednání úvěru
 • příprava podkladů pro získání zvýhodněného úvěru zdarma

 

Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MWp s vlastní spotřebou z programu (RES+) Modernizační fond

Podporovány jsou instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
Míra podpory činí až 50% z celkových výdajů projektu.

Žádat mohou stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení výrobny elektřiny, případně smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

Příjem žádostí 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024.
 

Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp z programu (RES+) Modernizační fond

Podporovány jsou výstavby nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp, akumulace vyrobené elektřiny a elektrolyzéry na výrobu vodíku.

Podporovány jsou:
 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.
Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.
Míra podpory činí až 50% z celkových výdajů projektu.

Žádat mohou stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).
Při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení výrobny elektřiny, případně smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

Příjem žádostí 15. 5. 2024 do 10. 9. 2024.

 

Záruční program Invest EU - Program pro inovace a digitalizaci

Výhody pro Vás:
 • Získáte výhodnější úrokovou sazbu pro Vaše financování 
 • Záruka zlepší rizikový profil pro hodnocení Vaší transakce
 • Záruku pro Vás vyřídíme zdarma a bez poplatku

V rámci produktu pro inovace a digitalizaci poskytne záruka od EIF podporu malým a středním podnikům zaměřeným na inovace a digitalizaci s cílem zlepšit přístup k financím pro podniky s intenzivním výzkumem a inovací. 

Kromě toho záruka podpoří zavádění digitálních technologií a digitální transformaci podniků.

Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR. 

Malí a střední podnikatelé SME s počtem zaměstnanců do 250ti a Mid-Cap s počtem zaměstnanců do 500ti dle definic EU. Obrat max. 50mio EUR, nebo bilanční suma do 43mio EUR. Podnikatelé musí splňovat podmínky Kritérií způsobilosti.

Záruka pokrývá až 70 % / 80 % finální ztráty z úvěru/finančního leasingu.

Záruční program Invest EU - Program pro udržitelné financování malých a středních podniků

Výhody pro Vás:
 • Získáte výhodnější úrokovou sazbu pro Vaše financování 
 • Záruka zlepší rizikový profil pro hodnocení Vaší transakce
 • Záruku pro Vás vyřídíme zdarma a bez poplatku

V rámci udržitelného produktu malých a středních podniků a Small Mid-caps poskytuje záruka od EIF podporu investicím, které přispívají k ekologické a udržitelné transformaci evropského hospodářství a podporují přístup konečných příjemců k dluhovému financování.

Kromě toho bude rovněž usilovat o podporu investic zaměřených na zlepšení dostupnosti služeb, produktů a infrastruktury a na vývoj podpůrných technologií a na to, aby organizace a jejich prostory byly přístupné zákazníkům a zaměstnancům se zdravotním postižením.

Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR. 

Malí a střední podnikatelé SME s počtem zaměstnanců do 250ti a Mid-Cap s počtem zaměstnanců do 500ti dle definic EU. Obrat max. 50mio EUR, nebo bilanční suma do 43mio EUR. Podnikatelé musí splňovat podmínky Kritérií způsobilosti.

Záruka pokrývá až 70 % / 80 % finální ztráty z úvěru/finančního leasingu.

 

Dotace k financování zemědělských strojů a zařízení (PGRLF)

Ve spolupráci s PGRLF umožňujeme našim klientům, zemědělcům a výrobcům potravin, kombinaci našeho financování s dotačními programy PGRLF. Klient může získat dotaci na část zaplacených úroků u Raiffeisen - Leasing.

Jedná se o tyto programy:

Program Zemědělec

Pro nákup zemědělské techniky – např. secí, sklízecí stroje, traktory, nakladače, žací stroje a jiná zemědělská technika.

Program Lesní hospodář

Pro nákup techniky pro hospodaření v lesích – např. traktory, těžební stroje, štípací stroje, nakladače atd.

Program Zpracovatel dřeva

Nákup techniky nebo technologií pro zpracování dřeva.

Program Zpracovatel

Investice na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělského produktu ke krmivářským účelům.

Program Potravinář

Investice na pořízení technologických zařízení
související se zpracováním zemědělských produktů
k potravinářským účelům či výrobě potravin a dále
výstavba, rekonstrukce a vybavení prodejen či
prodejních automatů
 
 

Program Nové úspory energie

Tento program je vhodný pro podnikatele, kteří plánují financování využít v projektech vedoucích k úspoře energií. Klientům nabízíme kombinaci našeho financování a úvěru od NRB se zvýhodněnou sazbou 1,99 % a dotační složkou až 35 % ze způsobilých výdajů projektu.

Určeno pro podniky všech velikostí v ČR mimo hl. města Prahy.

Program je určen pro:
 • výměnu energeticky neefektivních strojů - obnova výrobní technologie
 • zvýšení energetické účinnosti osvětlení budovy
 • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy
 • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody)
 • využívání obnovitelných zdrojů energie
 • využití odpadní energie

V souvislosti s pořízením technologií musí dojít k úspoře energie min. 10 %.
 

Dotační program Úspory energie (OP TAK)

Dotační program Úspory energie je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK).
Přináší peníze na technologickou i stavební modernizaci podnikům všech velikostí. 
Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře spotřeby energie.
Dotaci můžete obdržet do výše až 30 mil. EUR na podnik a na investiční projekt.

Dotaci lze čerpat na:
 • výměna výrobních technologií
 • osvětlení vnitřního prostoru
 • zařízení na výrobu elektrické energie
 • zadržování a využívání dešťové vody
 • využívání pevné biomasy, bioplynu a biometanu
 • větrání a rekuperace
 • zelené střechy
 • vnější stínící prvky
 • vytápění a chlazení
 • zateplení a obvodové pláště
 • modernizace rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • implementace energetického managementu
 • renovace otvorových výplní
 • projektová dokumentace a energetické posudky
 • výdaje na organizaci výběrových řízení
Program je určen pro malé, střední i velké podniky.

Výše podpory
 • 30 až 80 % dle velikosti podniku, lokality realizace a typu projektu s tím, že podpořeny jsou všechny lokality mimo hl. města Prahy
 • Celkové způsobilé výdaje projektu 625 tis. - 2 mld.
Příjem žádostí do 31.10.2025

 

Inovace (OP TAK)

Dotační program Inovace je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK).
Je určen pro podniky všech velikostí do 499 zaměstnanců. 
Z programu Inovace pořídíte nové výrobní technologie a stroje, software či práva duševního vlastnictví, díky kterým zahájíte výrobu inovovaných výrobků a produktů. Ty musí pocházet z vašeho předchozího výzkumu a vývoje nebo mohou být pořízeny formou např. licencí a patentů.

Typickým žadatelem je výrobní podnik působící především ve zpracovatelském průmyslu.

Výše podpory
 • 15 - 60 % dle velikosti podniku a lokality realizace s tím, že podpořeny jsou všechny lokality mimo hl.města Prahy
 • Celkové způsobilé výdaje projektu 3 - 100 mil. Kč
Příjem žádostí do 31.7.2024

Virtuální podnik

Dotaci z programu virtuální podnik je možné využít pro pořízení hardware a software do firmy až o 40 % levněji. Například servery, kancelářské počítače a software, bezpečnostní systémy, QR čtečky nebo cloudové služby a modemy.
Dotace je pro investice do nevýrobních technologií, které povedou ke zvyšování digitální úrovně, automatizace či efektivnějšímu propojení firemních procesů malých a středních podniků. Určeno pro investice které přinesou do  Vašeho podnikání nové funkcionality.
 • Program je určen pro Malé a střední podniky.
Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy. 
 
Výše podpory
 • 30 až 40 % dle velikosti podniku 
 • Minimální výše dotace je 250 000 Kč a maximální 200 000 EUR
Program se připravuje.

Digitální podnik – Technologie 4.0

Dotaci z tohoto programu lze využít pro pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti. Digitalizace a automatizace výroby, zefektivnění poskytování služeb nebo vytvoření podmínek pro jejich zavedení.
 
 • Program je určen pro pro Malé a střední podniky.
Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy.

Výše podpory
 • 30 až 60 % dle místa realizace projektu a velikosti podniku 
 • Minimální výše dotace je 5 000 000 Kč a maximální 50 000 000 Kč.

Program se připravuje.
Také pro Vás rádi zpracujeme žádost o dotace u dalších institucí poskytujících dotační programy.

Máte zájem 
o dotační poradenství?

Odešlete nám nezávislou poptávku
Vyplněním a odesláním údajů žádáte, aby Vás společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o. kontaktovala za účelem projednání Vašeho zájmu o nabízené produkty, čímž bude docházet ke zpracování výše uvedených osobních údajů v souvislosti s jednáním o navázání smluvního vztahu. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů včetně poučení o Vašich právech naleznete v dokumentu Informace a poučení o zpracování osobních údajů.
Tato webová stránka používá soubory cookies
Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací a můžete zde kdykoliv změnit volbu cookies. Dáváme Vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou Vámi preferovanou variantu.