Zadejte hledaný výraz
Možná, že hledáte...
Zavřít

Postup při řešení nehody

V případě nehody nebo poškození vozidla postupujte dle jednotlivých ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Níže uvedené pokyny mají pouze informativní charakter:

Jste účastníkem dopravní nehody?
 • zajistěte místo nehody (zapněte varovná světla, oblečte si výstražnou vestu, umístěte výstražný trojúhelník…)
 • je-li nutné zabezpečit obnovení provozu na silnici, můžete vozidla do příjezdu Policie odstavit v případě, že jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel (sprejem, křídou, pískem apod.)
 • doporučujeme udělat si vlastní fotodokumentaci situace vozidel po nehodě, včetně registračních značek vozidel a detailů poškození vozidel 

Došlo ke zranění osob?
 • poskytněte první pomoc a přivolejte záchrannou službu (112, 155), policii (112, 158) a v případě potřeby hasiče (150)

Kdy volat Policii (112, 158)?

Odmítne-li Policie přijet, zapište si datum, čas, jméno a služební číslo osoby, se kterou jste telefonicky hovořili – tyto údaje následně uveďte do záznamu o dopravní nehodě. 
 

 • došlo-li ke zranění osob – viz bod výše
 • škoda na vozidle odhadem přesáhla 100 000,-Kč nebo pokud si nejste jistí výší škody nebo neshodnete-li se s ostatními účastníky nehody na míře zavinění
 • vznikla-li škoda na majetku třetí osoby (svodidla, pouliční osvětlení, semafor, apod.)
 • došlo-li při střetu se zvěří k usmrcení zvířete
 • pokud je některý z účastníků pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
 • jestliže druhý účastník nehody odmítá podepsat „Záznam o dopravní nehodě“
 • při poškození vozidla vzbuzující podezření z trestného činu (vloupání nebo pokus o vloupání do vozidla, vandalismus, odcizení vozu, nebo jeho částí)
 • protokol sepsaný policií podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. Nesouhlasíte-li, uveďte do protokolu své vlastní vyjádření či námitky proti postupu policie (i v zahraničí pište česky).
 • Vždy vyplňte Záznam o dopravní nehodě: (vyplňte i v případě, je-li nehoda šetřena Policií)
  • snažte se uvést co nejvíce informací
  • vyplňte hlavně datum, čas a přesné místo nehody
  • uveďte popis průběhu nehody (nestačí-li pro popis průběhu nehody sloupec 12 „Okolnosti nehody“, popište děj nehody ve sloupci 14 „Vlastní poznámky“ nebo do sloupce 13 „Nákres nehody…“, případně volnou formou v mailu)
  • napište přesný popis poškození na vozidlech zúčastněných na nehodě
  • nakreslete plánek nehody
  • nezapomeňte na podpisy účastníků nehody a v případě jasného zavinění doplnit do příslušných kolonek kdo je viníkem a kdo poškozeným!!!
  • doporučujeme udělat si vlastní fotodokumentaci situace vozidel po nehodě, včetně registračních značek vozidel a detailů poškození vozidel
  • poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků (u zahraničních účastníků nehody doporučujeme udělat si kopii zelené karty a osvědčení o registraci vozidla včetně VIN – např. mobilním telefonem)
  • Na „Záznamu o dopravní nehodě“ VŽDY vyplňte v kolonce „Poznámky“, kdo je viník a kdo poškozený. Formulář musí podepsat všichni účastníci nehody. Tento údaj je důležitý pro pojišťovnu při likvidaci pojistné události. Originál formuláře si ponechá poškozený.

Zvláštní případy:
 • nehoda s více účastníky (více než 2 poškozená auta) – Vyplňte a zašlete Záznam o dopravní nehodě s každým s účastníků
 • střet se zvěří – vždy volejte Policii
 • odcizení a vandalismus – vždy volejte Policii
 • nehoda v zahraničí - V případech stanovených zákonem dané země oznamte nehodu policii. Přivolání či nepřivolání policie se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo
 • policejní protokol podepište pouze v tom případě, že zcela souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. I v zahraničí piště česky. Navíc při výslechu má cizinec právo na tlumočníka.

Odtah nepojízdného vozidla, nárok na náhradní vůz:
 • Volejte Vámi sjednanou asistenční službu, kde Vám sdělí podrobnosti rozsahu pojistného krytí.
  • V případě, že máte „flotilový vůz“ (v rámci operativního leasingu se službami) – kontaktujte Raiffeisen Leasing Asistenci na tel.: +420 292 292 227, která vám poskytne pomoc v rozsahu sjednaném v leasingové smlouvě.
  • V případě, že máte vůz na úvěr nebo finanční leasing, volejte asistenční služby pojišťovny, u které máte sjednané pojištění vozu:
   • pojišťovna UNIQA  +420 272 101 020
   • pojišťovna GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA  +420 241 114 114
   • pojišťovna DIRECT  +420 291 291 291
   • pojišťovna KOOPERATIVA - z ČR 1220 / ze zahraničí +420 266 799 779
 
Pojistnou událost nahlásíte zde
Tato webová stránka používá soubory cookies
Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací a můžete zde kdykoliv změnit volbu cookies. Dáváme Vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou Vámi preferovanou variantu.