Zadejte hledaný výraz
Možná, že hledáte...
Zavřít
Operativní leasing - Top Image

Auta na operativní leasing

Seriózní a osobní přístup k vaší firemní flotile

Výhody financování

Řešení již od jednoho vozidla
Snížení provozních, administrativních a mzdových nákladů
Široká nabídka volitelných služeb a parametrů leasingové smlouvy
Splátky pronájmu jsou daňové uznatelným nákladem, rovnoměrné cash-flow
Profesionální poradenství a analýza vozového parku
Možnost využít velkoodběratelských slev na nákup vozidel a služeb

Produkty

Operativní leasing se službami

Operativní leasing se službami je nejrozšířenějším řešením mobility. Nemusíte platit žádnou akontaci, hradíte jen pravidelné měsíční splátky, ve kterých jsou zahrnuty služby, díky kterým je vaše mobilita pohodlnější než kdy dřív.

V pravidelných měsíčních splátkách je započtena celá řada volitelných služeb souvisejících s provozem financovaného vozidla. Splátky leasingu jsou daňově uznatelným nákladem bez ohledu na dobu jeho trvání. Po skončení trvání leasingu, kdy užíváte vozidlo bez starostí, nám vozidlo jednoduše vrátíte a přesednete do nového. Jaké vozidlo to bude příště?

Základní služby zahrnuté ve fixní měsíční splátce:

 • Financování vozidla na sjednanou dobu a počet ujetých kilometrů
 • Pořízení a registrace vozidla
 • Úhrada silniční daně
 • Úhrada poplatku za rádio
 • Správa pojistných událostí a jejich řešení pojišťovnami
 • Poradenství při výběru vozidla a optimalizaci vozového parku
 • Zajištění veškeré administrativy týkající se vozidla
 • Detailní reporting

Další individuálně volitelné služby

{$Raiffeisen.Leasing.Photo.ServisUdrzbaTitle$}
Záruční i pozáruční servis
{$Raiffeisen.Leasing.Photo.DalnicniZnamkyTitle$}
Dálniční známky pro ČR
pořízení, kontrola platnosti a jejich správa
{$Raiffeisen.Leasing.Photo.TelematikaTitle$}
Telematika
kompletní řešení telematických GPS jednotek, včetně jejich správy

Operativní leasing bez služeb

Úspornější alternativa k Operativnímu leasingu se službami vás překvapí výhodnou cenou a základním standardem péče v prvotřídní kvalitě. Můžete tak mít vůz snadno, výhodně a bez starostí spojených s vlastnictvím vozidla. Zároveň máte plně pod kontrolou veškeré výdaje spojené s provozem vozu díky přehledným měsíčním splátkám.

Služby zahrnuté služby ve fixní měsíční splátce:
 • Financování vozidla na sjednanou dobu a počet ujetých kilometrů
 • Pořízení a registrace vozidla
 • Úhrada silniční daně
 • Úhrada poplatku za rádio
 • Sjednání zákonného a havarijního pojištění (5% nebo 10% spoluúčast), pojištění všech obvodových skel a doplňkových pojištění, včetně pomoci při likvidaci pojistných událostí

Informace pro řidiče vozu s operativním leasingem

Kompletní manuál řidiče

Nejnavštěvovanější sekce z manuálu řidiče s operativním leasingem

Převzetí vozidla

K vozidlu vždy obdržíte:
 • povinnou výbavu (reflexní vesta/y, výstražný trojúhelník a lékárnička)
 • návod k obsluze vozidla
 • servisní knížku (není-li elektronická)
 • osvědčení o registraci (malý technický průkaz)
 • mezinárodní pojišťovací kartu (potvrzení sjednaného povinného ručení)
 • všechny klíče k vozidlu
Při převzetí vozidla je nutné potvrdit převzetí podepsáním předávacího protokolu k vozidlu i výše uvedeným předmětům, které k financovanému vozidlu patří. Před podepsáním prosím zkontrolujte, že všechny uvedené údaje jsou správné, stejně jako převzetí všech uvedených předmětů k vozidlu.

Podle toho, jaké služby máte sjednané, můžete navíc obdržet ještě:
 • sadu palivových karet (v některých případech mohou být dodány až po převzetí vozidla)
 • instalovanou GPS telematickou jednotku pro elektronickou knihu jízd
 • GPS aktivní vyhledávací zařízení
 • případně další individuálně sjednané služby
 • registraci roční české dálniční e-známky (její platnost automaticky prodlužujeme po celou dobu leasingové smlouvy, takže můžete využívat českých dálnic bez starostí)

Užívání vozidla

Vozidlo je třeba provozovat a udržovat v souladu s pokyny výrobce, servisními požadavky, leasingovou smlouvou, právními a dopravními předpisy. Zároveň je nutné vozidlo chránit před nepříznivými okolními vlivy. Jakožto řidič jste povinen/a pravidelně kontrolovat vizuální i technický stav vozidla.

Údržba a servis vozidla, včetně kontaktů na servisy

Každý řidič je povinen pravidelně servisovat vůz, který užívá, podle servisních intervalů stanovených výrobcem vozidla. Servisní intervaly naleznete v návodu k obsluze vozidla, případně jsou uloženy v palubním počítači vozidla. Taktéž je nutné zajistit dostatek provozních kapalin, které by v případě nedostatku mohly mít potenciálně zásadní vliv na poškození vozidla. V případě, že vozidlo hlásí potřebu provedení servisní prohlídky, vyberte si ze seznamu naší partnerské sítě servisů ten, který je vám nejblíže. Při objednání a následném předání vozidla servisnímu partnerovi je třeba předložit Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz). V případě, že v rámci leasingové smlouvy máte sjednaný servis vozidla, nic neplatíte a odjíždíte s řádně servisovaným vozidlem.

Pneumatiky, včetně kontaktů na pneuservisy

Pokud máte ve své leasingové smlouvě sjednaný pneuservis, máte nárok jak na samotné úkony pneuservisu, tak také na smluvený počet sad pneumatik. 

V takovém případě si jednoduše vyberte ze seznamu naší partnerské sítě servisů ten, který je vám nejblíže. Při objednání a následném předání vozidla servisnímu partnerovi je třeba předložit Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz).

Při vzniku naléhavé potřeby návštěvy v jiném pneuservisním středisku, než doporučeném, je předem nutná konzultace na telefonním čísle +420 296 242 222, anebo na e-mailové adrese: technici@rl.cz.

V případě, že službu „pneuservis“ v leasingové smlouvě nemáte, upozorňujeme, že zákon nařizuje jízdu vozidla na zimních pneumatikách v období od 1. listopadu do 31. března, je-li či může-li být na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo je-li úsek označen dopravní značkou zimní výbava. Nenechávejte výměnu letních pneumatik na poslední chvíli, předejdete tak dlouhým objednacím lhůtám.  V případě porušení této povinnosti riskujete nejen možné nebezpečí pro posádku vozidla, ale také krácení pojistného plnění pojišťovnou v případě nehody. Doporučujeme objednat výměnu pneumatik v době, kdy se venkovní teploty začnou dlouhodobě pohybovat pod 7 °C. To je ten správný čas na obutí zimní sady pneumatik. Pohybují-li se venkovní teploty dlouhodobě nad 7 °C, je naopak ten správný čas na obutí letní sady pneumatik.

Pokuty

Výši poplatku za správy pokut naleznete v aktuálním sazebníku.

Řešení pokut probíhá následovně: V případě spáchání dopravního přestupku z vaší (nebo řidičovy) strany obdržíme nejdéle do jednoho roku od této události oznámení od příslušného úřadu, Policie ČR, či jiné oprávněné instituce. Jsme příslušnou osobou proto, že jsme stále majitelem i provozovatelem vašeho vozidla, což vám usnadňuje jeho užívání. Abychom předešli možným problémům kvůli neřešení dopravního přestupku, pokutu vždy uhradíme a následně vám ji přefakturujeme včetně poplatku za správu pokuty. Nemusíte mít tedy strach, že byste při úhradě pokuty něco zanedbali a hrozily vám vyšší sankce. I proto doporučujeme dbát na pravidla silničního provozu a zvýšenou opatrnost zejména v zahraničí, kde je výše pokut ve většině případech výrazně vyšší, než je tomu na tuzemských cestách. Jezděte bezpečně.

Palivové karty

Využíváte-li našich palivových karet, získáváte nejen výhodnější ceny za pohonné hmoty, ale zároveň pominou starosti s administrativou a reportingem, které obstaráme za vás. 

Výhody palivových karet
 • Snížení nákladů: velkoodběratelské ceny paliv, slevy mycích programů a další
 • Sdružená měsíční fakturace a přehledný reporting tankovaného paliva
 • Atraktivní věrnostní program pro řidiče, který přináší řadu výhod a slev
 • Volba rozsahu použití karet: lze kromě paliv platit mýta, dálniční známky a další
 • Široká dostupnost čerpacích stanic našich partnerů (více v části dalších informací)

Další informace o palivových kartách
Sjednejte si s vaším obchodníkem palivové karty, vyberte si rozsah jejich využití a využívejte je hned na stávající i nové vozy.
Aktuálně poskytujeme tyto palivové karty:

Asistenční služba

Raiffeisen - Leasing Asistence je k dispozici řidičům 24 hodin denně, 365 dní v roce. Při nejasnosti nebo pro ověření nároku doporučujeme kontaktovat

Raiffeisen - Leasing Asistenci:  +420 292 292 227

Při kontaktu s asistenční službou je řidič povinen sdělit následující informace
 • jméno a příjmení
 • registrační značku vozidla (SPZ)
 • místo, kde se nachází nepojízdné vozidlo
 • kontaktní telefonní číslo
 • stručný popis události nebo nastalého problému
 • další informace, o které pracovníci asistenční služby pojistitele požádají a které se škodní událostí souvisejí
Příklady použití Raiffeisen - Leasing Asistence
 • silniční služba – oprava na místě
 • nehoda – vozidlo je nepojízdné (odtah, možnost náhradního vozidla, atd.)
 • nehoda – vozidlo je pojízdné, nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích (ostré hrany, chybějící či nefunkční díly…)
 • porucha – svítí červená kontrolka
 • porucha – vozidlo vykazuje výrazné změny jízdních vlastností
 • odcizené díly (např. světlomety…)
 • záměna paliva
 • defekt pneumatiky – výměna rezervy
Asistence vozidel je zajišťována smluvním partnerem společnosti Raiffeisen - Leasing. Kompletní pojistné podmínky naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.

Všechna vozidla mají v rámci povinného ručení základní asistenční službu. Tato asistenční služba je poskytována pojišťovnou a její limity i plnění jsou omezené a v praxi aplikovatelné jen na minimální spektrum případů. Proto svým klientům nabízíme pojištění silniční asistence od Raiffeisen - Leasing Asistence, a to ve dvou stupních, dle limitů plnění – Komfort Plus a Excelent. Díky Raiffeisen - Leasing Asistence se můžete na pomoc spolehnout v nejběžnějších situacích, které na vašich cestách mohou nastat. Zvolený produkt asistence naleznete v leasingové smlouvě.
 
Technická asistence vozidlům Pojistný program Komfort Plus Pojistný program Excelent
Služba ČR Zahraničí ČR Zahraničí
Odtah Oprava na místě vč. úhrady použitých náhradních dílů
Odtah vč. naložení, složení a případně i vyproštění
Zabezpečení parkování do předání vozidla do servisu
Ubytování Ubytování 1500
Kč/noc/osoba
max. 3 noci
120
€/noc/osoba
max. 3 noci
1500
Kč/noc/osoba
max. 5 nocí
120
€/noc/osoba
max. 5 noci
Přeprava do hotelu
Doprava z hotelu do servisu k vašemu vozidlu
Náhradní doprava Zapůjčení náhradního vozidla vč. přistavení a odstoupení  (stejná třída vozidla) (stejná třída vozidla)
Délka zápůjčky náhradního vozidla  (po dobu opravy, max. 5 dnů)  (po dobu opravy, max. 10 dnů)
Náhradní doprava: vlak, bus, letadlo
Doplňkové služby Telefonické tlumočení do AJ
Informace o dopravní situaci
Vyzvednutí opraveného vozidla, zajištění dopravy zorganizujeme  (pokud trvá oprava déle než 24 h.)
Poskytnutí finanční hotovosti v místě události zorganizujeme zorganizujeme
Odtah do jiného servisu, než který určují pojistné podm. zorganizujeme zorganizujeme
Navýšení časových či finančních limitů nad ty asistence zorganizujeme zorganizujeme
Zabezpečení náhradního vozidla vyšší kategorie zorganizujeme zorganizujeme

Postup při řešení pojistné události

Pokud nemáte v leasingové smlouvě speciálně sjednáno individuální pojištění vozidla, v rámci služby operativního leasingu (se službami i bez služeb) od nás máte základní nastavení povinného ručení i havarijního pojištění. V případě nehody vám tak pomůžeme s nahlášením pojistné události, případně zajistíme zásah silniční asistence, zapůjčení náhradního vozidla a samotnou opravu vašeho poškozeného vozidla. I pokud se o pojistnou událost nejedná (třeba v případě poruchy), pomůžeme vám zajistit opravu poškozeného vozidla ve vámi preferovaném servisu.

Dál prosím postupujte podle toho, jak k poškození vozidla došlo. Vše je zde popsáno přehledně, krok po kroku:

 

I. Nehoda v ČR

Jak postupovat krok za krokem?

 1. Zajistěte místo nehody (zapněte varovná světla, oblečte si výstražnou vestu, umístěte výstražný trojúhelník…).
 2. Došlo-li ke zranění osob, poskytněte první pomoc a přivolejte záchrannou službu (112, 155), Policii (112, 158) a v případě potřeby hasiče (150).
 3. Policii (112, 158) volejte také v případech, kdy:
  • škoda na vozidle přesáhla 100 000,-Kč, nebo pokud si nejste jistí výší škody;
  • neshodnete-li se s ostatními účastníky nehody na míře zavinění;
  • vznikla-li škoda na majetku třetí osoby (svodidla, pouliční osvětlení, semafor apod.);
  • došlo-li při střetu se zvěří k usmrcení zvířete;
  • pokud je některý z účastníků pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek;
  • jestliže některý účastník nehody odmítá podepsat „Záznam o dopravní nehodě“;
  • při poškození vozidla vzbuzující podezření z trestného činu (vloupání nebo pokus o vloupání do vozidla, vandalismus, odcizení vozidla, nebo jeho částí);
  • protokol sepsaný Policií podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním;
  • nesouhlasíte-li, uveďte do protokolu své vlastní vyjádření či námitky proti postupu Policie ČR, nebo pokud Policie odmítne přijet, zapište si datum, čas, jméno a služební číslo osoby, se kterou jste telefonicky hovořili – tyto údaje následně uveďte do záznamu o dopravní nehodě;
  • je-li nehoda šetřena Policií, přes on-line formulář Hlášení pojistné události nám prosím zašlete všechny kopie dokumentů, které jste obdrželi, včetně dokumentů, které vám přijdou v průběhu vyšetřování či po jeho ukončení (např. Úřední záznam, Odložení věci, Ukončení pátrání apod.). Prosím, nepodceňujte tyto administrativní úkony, pro efektivní vyřešení celé události a minimalizaci vašich nákladů je důležité, abychom vše řádně doložili.
 4. Doporučujeme si udělat vlastní fotodokumentaci situace vozidel po nehodě, včetně registračních značek vozidel a detailů poškození vozidel.
 5. Vždy vyplňte Záznam o dopravní nehodě: (vyplňte i v případě, je-li nehoda šetřena Policií)
  • snažte se uvést co nejvíce informací, dokud je máte v čerstvé paměti;
  • vyplňte hlavně datum, čas a přesné místo nehody;
  • uveďte popis průběhu nehody (nestačí-li pro popis průběhu nehody sloupec 12 „Okolnosti nehody“, popište děj nehody ve sloupci 14 „Vlastní poznámky“ nebo do sloupce 13 „Nákres nehody…“, případně volnou formou v e-mailu);
  • napište přesný popis poškození na vozidlech zúčastněných na nehodě;
  • nakreslete plánek nehody;
  • nezapomeňte na podpisy účastníků nehody a v případě jasného zavinění doplňte do příslušných kolonek, kdo je viníkem a kdo poškozeným.
 6. Pokud je vozidlo nepojízdné, nebo nesplňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, kontaktujte Raiffeisen - Leasing Asistenci na tel.: +420 292 292 227, která vám poskytne pomoc v rozsahu sjednaném v leasingové smlouvě. Nemáte-li v leasingové smlouvě sjednánu Raiffeisen - Leasing Asistenci, můžete si s touto asistencí domluvit odtah nebo jinou službu, kterou pak budete muset asistenci uhradit. Další možností je využít asistenci dle rozsahu vašeho pojištění POV nebo HAV.
 7. Nakonec nám prosím veškeré dostupné podklady k nehodě zašlete přes on-line formulář Hlášení pojistné události, vč. kopie vašeho řidičského průkazu. My pojistnou událost nahlásíme a zašleme vám číslo pojistné události a další postup pro opravu vozidla.

II. Nehoda v zahraničí

Jak postupovat krok za krokem?

 1. Zajistěte místo nehody (zapněte varovná světla, oblečte si výstražnou vestu, umístěte výstražný trojúhelník…).
 2. Došlo-li ke zranění osob, poskytněte první pomoc a zavolejte na univerzální nouzové číslo 112.
 3. V případech stanovených zákonem dané země oznamte nehodu Policii. Přivolání či nepřivolání Policie se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo.
 4. Policejní protokol podepište pouze v tom případě, že zcela souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. I v zahraničí pište česky. Při případném výslechu máte navíc jako cizinec právo na tlumočníka.
 5. Doporučujeme udělat si vlastní fotodokumentaci situace vozidel po nehodě, včetně registračních značek vozidel, detailů poškození vozidel, dále kopii povinného ručení a kopii osvědčení o registraci vozidla (s VIN kódy) účastníků nehody (zvláště v případě, že jste poškozený a pojistná událost je řešena z povinného ručení protistrany).
 6. Vždy vyplňte Záznam o dopravní nehodě: (vyplňte i v případě, je-li nehoda šetřena Policií)
  • snažte se uvést co nejvíce informací, dokud je máte čerstvě v paměti;
  • vyplňte hlavně datum, čas a přesné místo nehody;
  • uveďte popis průběhu nehody (nestačí-li pro popis průběhu nehody sloupec 12 „Okolnosti nehody“, popište děj nehody ve sloupci 14 „Vlastní poznámky“ nebo do sloupce 13 „Nákres nehody…“, případně volnou formou v e-mailu);
  • napište přesný popis poškození na vozidlech zúčastněných na nehodě;
  • nakreslete plánek nehody;
  • nezapomeňte na podpisy účastníků nehody a v případě jasného zavinění doplňte do příslušných kolonek, kdo je viníkem a kdo poškozeným.
 7. Pokud je vozidlo nepojízdné, nebo nesplňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, kontaktujte Raiffeisen - Leasing Asistenci na tel.: +420 292 292 227, která vám poskytne pomoc v rozsahu sjednaném v leasingové smlouvě. Nemáte-li v leasingové smlouvě sjednánu Raiffeisen - Leasing Asistenci, můžete si s touto asistencí domluvit odtah nebo jinou službu, kterou pak budete muset asistenci uhradit. Další možností je využít asistenci dle rozsahu vašeho pojištění POV nebo HAV.
 8. Nakonec nám prosím veškeré dostupné podklady k nehodě zašlete přes on-line formulář Hlášení pojistné události, vč. kopie vašeho řidičského průkazu. My pojistnou událost nahlásíme a zašleme vám číslo pojistné události a další postup pro opravu vozidla.

U zahraničních pojistných událostí rozhoduje o případné opravě v České republice daná pojišťovna individuálně, a to dle rozsahu opravy a vzdálenosti poškozeného vozidla od hranice s Českou republikou.


III. Pouze poškození vozidla leasingového nájemce

Tento postup se týká poškození, které si způsobil řidič pouze na svém vozidle.

 1. Policii (112, 158) volejte v případech, kdy:
  • škoda na vozidle přesáhla 100 000,-Kč, nebo pokud si nejste jistí výší škody;
  • vznikla-li škoda na majetku třetí osoby (svodidla, pouliční osvětlení, semafor apod.);
  • při poškození vozidla vzbuzující podezření z trestného činu (vloupání nebo pokus o vloupání do vozidla, vandalismus, odcizení vozidla, nebo jeho částí);
  • protokol sepsaný Policií podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním;
  • nesouhlasíte-li, uveďte do protokolu své vlastní vyjádření či námitky proti postupu Policie (i v zahraničí pište česky), pokud Policie odmítne přijet, zapište si datum, čas, jméno a služební číslo osoby, se kterou jste telefonicky hovořili – tyto údaje následně uveďte do záznamu o dopravní nehodě;
  • ve všech ostatních případech stačí vyplnit a podepsat „Záznam o dopravní nehodě“.
 2. Doporučujeme udělat si vlastní fotodokumentaci situace vozidla po nehodě, včetně registračních značek vozidel, detailů poškození vozidla.
 3. Zašlete nám řádně vyplněný a podepsaný „Záznam o dopravní nehodě“, včetně nákresu nehody. Bylo-li poškození hlášeno Policii, zašlete nám oficiální protokol se všemi přílohami. Dále přidejte kopii řidičského průkazu řidiče (z obou stran). Pro nahlášení můžete využít on-line formulář Hlášení pojistné události.
 4. V případě, že máte preferovaný autoservis, do poznámky nezapomeňte napsat: název, adresu a kontakt na autoservis, kde bude vozidlo opraveno (můžete zaslat i později), nebo kam bylo poškozené vozidlo odtaženo.

My následně pojistnou událost nahlásíme a zašleme vám číslo pojistné události a další postup pro opravu vozidla, kterou si domluvíte v autorizovaném servisu dle značky vašeho vozidla.


IV. Střet vozidla se zvěří

Tento postup se uplatní v případě, že na vašem vozidle došlo ke škodě v důsledku střetu se zvěří. Za střet se zvěří se považuje pád či náraz zvířete do vozidla, případně poškození části vozidla zvířetem.

Jak postupovat krok za krokem?

 1. Zajistěte místo nehody (zapněte varovná světla, oblečte si výstražnou vestu, umístěte výstražný trojúhelník…).
 2. Došlo-li ke zranění osob, poskytněte první pomoc a přivolejte záchrannou službu (112, 155), Policii (112, 158) a v případě potřeby hasiče (150).
 3. Policii (112, 158) volejte také v případech, kdy:
  • škoda na vozidle přesáhla 100 000,-Kč, nebo pokud si nejste jistí výší škody;
  • neshodnete-li se s ostatními účastníky nehody na míře zavinění;
  • vznikla-li škoda na majetku třetí osoby (svodidla, pouliční osvětlení, semafor apod.);
  • došlo-li při střetu se zvěří k usmrcení zvířete;
  • pokud je některý z účastníků pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek;
  • jestliže některý účastník nehody odmítá podepsat „Záznam o dopravní nehodě“;
  • při poškození vozidla vzbuzující podezření z trestného činu (vloupání nebo pokus o vloupání do vozidla, vandalismus, odcizení vozidla, nebo jeho částí);
  • protokol sepsaný Policií podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním;
  • nesouhlasíte-li, uveďte do protokolu své vlastní vyjádření či námitky proti postupu Policie (i v zahraničí pište česky), nebo pokud Policie odmítne přijet, zapište si datum, čas, jméno a služební číslo osoby, se kterou jste telefonicky hovořili – tyto údaje následně uveďte do záznamu o dopravní nehodě.
 4. Doporučujeme udělat si vlastní fotodokumentaci situace vozidel po nehodě, včetně registračních značek vozidel a detailů poškození vozidel.
 5. Vždy vyplňte Záznam o dopravní nehodě: (vyplňte i v případě, je-li nehoda šetřena Policií)
  • snažte se uvést co nejvíce informací, dokud je máte čerstvě v paměti;
  • vyplňte hlavně datum, čas a přesné místo nehody;
  • uveďte popis průběhu nehody (nestačí-li pro popis průběhu nehody sloupec 12 „Okolnosti nehody“, popište děj nehody ve sloupci 14 „Vlastní poznámky“ nebo do sloupce 13 „Nákres nehody…“, případně volnou formou v e-mailu);
  • napište přesný popis poškození na vozidlech zúčastněných na nehodě;
  • nakreslete plánek nehody;
  • nezapomeňte na podpisy účastníků nehody a v případě jasného zavinění doplňte do příslušných kolonek, kdo je viníkem a kdo poškozeným.
 6. Pokud je vozidlo nepojízdné, nebo nesplňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, kontaktujte Raiffeisen - Leasing Asistenci na tel.: +420 292 292 227, která vám poskytne pomoc v rozsahu sjednaném v leasingové smlouvě. Nemáte-li v leasingové smlouvě sjednánu Raiffeisen - Leasing Asistenci, můžete si s touto asistencí domluvit odtah nebo jinou službu, kterou pak budete muset asistenci uhradit. Další možností je využít asistenci dle rozsahu vašeho pojištění POV nebo HAV.
 7. Nakonec nám prosím veškeré dostupné podklady k nehodě zašlete přes on-line formulář Hlášení pojistné události, vč. kopie vašeho řidičského průkazu. My pojistnou událost nahlásíme a zašleme vám číslo pojistné události a další postup pro opravu vozidla.


V. Odcizení vozidla a vandalismus

V případě odcizení vozidla, nebo i pouze jeho částí, případně při poškození vozidla neznámým pachatelem, kontaktujte vždy Policii a sepsaný „Protokol Policie“ spolu s kopiemi ostatních dokumentů, které jste obdrželi, včetně dokumentů, které vám přijdou v průběhu vyšetřování či po jeho ukončení (např. Úřední záznam, Odložení věci, Ukončení pátrání apod.) nám prosím zašlete přes on-line formulář Hlášení pojistné události. Prosím, nepodceňujte tyto administrativní úkony, pro efektivní vyřešení celé události a minimalizaci vašich nákladů je důležité, abychom vše řádně doložili.

My pojistnou událost nahlásíme a zašleme vám číslo pojistné události a další postup pro opravu vozidla, kterou si domluvte v autorizovaném servisu dle značky vašeho vozidla.


VI. Živel

V případě poškození vozidla požárem, výbuchem, úderem blesku, krupobitím, povodní, záplavou, vichřicí a podobnou událostí nám o ní prosím zašlete informace přes on-line formulář Hlášení pojistné události.

My pojistnou událost nahlásíme a zašleme vám číslo pojistné události a další postup pro opravu vozidla, kterou si domluvte v autorizovaném servisu dle značky vašeho vozidla.


VII. Poškození čelního skla a obvodových skel vozidla

 1. Nahlášení poškození připojištěného čelního (obvodového) skla na příslušnou pojišťovnu za vás provádíme vždy my. Pokud jste přeci jen pojistnou událost pojišťovně nahlásili, postupujte dále jako při novém hlášení a do poznámky formuláře nám napište, že jste událost pojišťovně již hlásili. Dál nám prosím napište číslo pojistné události a pojišťovnu, která událost řeší.
 2. Máte-li poškozeno jiné než čelní sklo a zároveň máte ve smlouvě sjednáno připojištění obvodových skel, je možné níže uvedeným způsobem nahlásit i poškození ostatních skel.
 3. V případě poškození skla vandalem, prosím využijte tento postup.
 4. Pro nahlášení pojistné události vyplňte prosím tento on-line formulář Hlášení pojistné události a připravte si fotografii nebo sken vašeho řidičského průkazu ke vložení k on-line formuláři.
 5. Po nahlášení vás bude do 24 hodin kontaktovat náš smluvní partner, ohledně termínu opravy/výměny poškozených skel.


VIII. Pojistná událost a poškození pro nájemce s individuálně sjednaným pojištěním vozidla

 1. Hlášení a vyřizování pojistné události provádíte VY jako klient.
 2. Postupujte dle podmínek a pokynů vámi sjednané pojišťovny.
 3. Fakturu za opravu nechte vystavit na společnost/osobu uvedenou v leasingové smlouvě.
 4. Následně prosím vyplňte tento on-line formulář Hlášení pojistné události.
 5. Po obdržení výše uvedených údajů vám dle podmínek leasingové smlouvy zašleme devinkulaci pojistného plnění s měsíční platností (v případě totální havárie se devinkulace nevystavuje a pojistné plnění je zasláno na Raiffeisen - Leasing)

Jak postupovat krok za krokem?

 1. Zajistěte místo nehody (zapněte varovná světla, oblečte si výstražnou vestu, umístěte výstražný trojúhelník…).
 2. Došlo-li ke zranění osob, poskytněte první pomoc a přivolejte záchrannou službu (112, 155), Policii (112, 158) a v případě potřeby hasiče (150).
 3. Policii (112, 158) volejte také v případech, kdy:
  • škoda na vozidle přesáhla 100 000,-Kč, nebo pokud si nejste jistí výší škody;
  • neshodnete-li se s ostatními účastníky nehody na míře zavinění;
  • vznikla-li škoda na majetku třetí osoby (svodidla, pouliční osvětlení, semafor apod.);
  • došlo-li při střetu se zvěří k usmrcení zvířete;
  • pokud je některý z účastníků pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek;
  • jestliže některý účastník nehody odmítá podepsat „Záznam o dopravní nehodě“;
  • při poškození vozidla vzbuzující podezření z trestného činu (vloupání nebo pokus o vloupání do vozidla, vandalismus, odcizení vozidla, nebo jeho částí);
  • protokol sepsaný Policií podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním;
  • nesouhlasíte-li, uveďte do protokolu své vlastní vyjádření či námitky proti postupu Policie (i v zahraničí pište česky), pokud Policie odmítne přijet, zapište si datum, čas, jméno a služební číslo osoby, se kterou jste telefonicky hovořili – tyto údaje následně uveďte do záznamu o dopravní nehodě;
 4. Doporučujeme udělat si vlastní fotodokumentaci situace vozidel po nehodě, včetně registračních značek vozidel a detailů poškození vozidel.
 5. Vždy vyplňte Záznam o dopravní nehodě: (vyplňte i v případě, je-li nehoda šetřena Policií)
  • snažte se uvést co nejvíce informací;
  • vyplňte hlavně datum, čas a přesné místo nehody;
  • uveďte popis průběhu nehody (nestačí-li pro popis průběhu nehody sloupec 12 „Okolnosti nehody“, popište děj nehody ve sloupci 14 „Vlastní poznámky“ nebo do sloupce 13 „Nákres nehody…“, případně volnou formou v e-mailu);
  • napište přesný popis poškození na vozidlech zúčastněných na nehodě;
  • nakreslete plánek nehody;
  • nezapomeňte na podpisy účastníků nehody a v případě jasného zavinění doplňte do příslušných kolonek, kdo je viníkem a kdo poškozeným.
 6. Pokud je vozidlo nepojízdné, nebo nesplňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích, kontaktujte Raiffeisen - Leasing Asistenci na tel.: +420 292 292 227, která vám poskytne pomoc v rozsahu sjednaném v leasingové smlouvě. Nemáte-li v leasingové smlouvě sjednánu Raiffeisen - Leasing Asistenci, můžete si s touto asistencí domluvit odtah nebo jinou službu, kterou pak budete muset asistenci uhradit. Další možností je využít asistenci dle rozsahu vašeho pojištění POV nebo HAV.
 7. Nakonec veškeré dostupné podklady k nehodě zašlete na svou pojišťovnu. Fakturu za opravu nechte vystavit na společnost/osobu uvedenou v leasingové smlouvě.
 8. Devinkulaci pojistného plnění je možné žádat přes tento on-line formulář Žádost o devinkulaci, kde prosím uveďte:
  • registrační značku vozidla;
  • číslo pojistné události;
  • datum pojistné události;
  • název a IČO autorizovaného servisu, ve kterého prospěch má být pojistné plnění vinkulováno.

Po obdržení výše uvedených údajů vám dle podmínek leasingové smlouvy zašleme devinkulaci pojistného plnění s měsíční platností. V případě totální havárie se devinkulace nevystavuje a pojistné plnění je zasláno na Raiffeisen - Leasing.

Náhradní vozidlo

Pokud je vaše vozidlo nepojízdné nebo pokud nesplňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích (např. ostré hrany karoserie, chybějící části vozidla apod.) v důsledku dopravní nehody, můžete si sjednat zapůjčení náhradního vozidla. Na to se vztahují níže uvedené podmínky:
 • Ze služby Asistenční služba Raiffeisen - Leasing Asistence, která byla sjednána v rámci leasingové smlouvy

  Dle zvoleného stupně asistenčního balíčku:

  - Komfort plus: můžete si zapůjčit náhradní vozidlo po dobu nezbytně nutnou k opravě maximálně na 5 dní (včetně jeho přistavení a odstavení).
  - Excelent: můžete si zapůjčit náhradní vozidlo po dobu nezbytně nutnou k opravě maximálně na 10 dní (včetně jeho přistavení a odstavení).

  Celý rozsah poskytovaných služeb v rámci sjednané asistence zjistíte na vaší leasingové smlouvě, případně na telefonním čísle asistence Raiffeisen - Leasing: +420 292 292 227.

 • Z povinného ručení viníka

  Je-li pojistná událost jednoznačně zaviněna protistranou, můžete si půjčit vozidlo:

  - maximálně stejné kategorie
  - po dobu nezbytně nutnou k opravě
  - dle podmínek příslušné pojišťovny viníka 

  Před zapůjčením náhradního vozidla vám doporučujeme kontaktovat pojišťovnu viníka události a zjistit si konkrétní podmínky pro zapůjčení náhradního vozidla, včetně informace, zda je zapůjčení náhradního vozidla propláceno v plné výši (nebudou odečteny nelikvidní položky - např. pevné náklady apod.). Dále je pak potřeba postupovat dle podmínek příslušné pojišťovny. Také doporučujeme využít možnosti zapůjčení náhradního vozidla ve smluvní půjčovně dané pojišťovny. Těmito kroky snižujete riziko dodatečných nákladů na vaší straně. 

 • Z havarijního připojištění náhradního vozidla

  Máte-li náhradní vozidlo v leasingové smlouvě připojištěno, můžete si půjčit náhradní vozidlo:
  - maximálně stejné nebo nižší kategorie
  - po dobu nezbytně nutnou k opravě - max. však na 10/15dní dle typu připojištění
  - sazba půjčovného nesmí přesáhnout max. sazbu poj. Uniqa dle typu vozidla, tedy max. 1.500/2.000Kč bez DPH/1den a celkové půjčovné nesmí přesáhnout 15.000/30.000Kč bez DPH dle typu připojištění
  -  maximální částka půjčovného je závislá na ceně opravy, kdy cena za zapůjčení náhradního vozidla bez DPH nesmí po odečtení spoluúčasti přesáhnout polovinu zbylé ceny za opravu bez DPH
  Příklad: oprava vozidla celkem za cca 20.000,-Kč bez DPH, spoluúčast 5.000,-Kč
  Výpočet: (20.000 – 5.000) : 2 = 7.500 – tzn., že max. částka za zapůjčení náhradního vozidla nesmí přesáhnout 7.500,-Kč bez DPH

Pojištění

Pokud nemáte v leasingové smlouvě sjednáno individuální pojištění, v rámci služby operativního leasingu (se službami i bez služeb) od nás máte základní nastavení povinného ručení i havarijního pojištění. Limity u havarijního pojištění nabízíme ve dvou variantách, a to:
 • 5% spoluúčast, min. 5 000 Kč
 • 10% spoluúčast, min. 10 000 Kč
Vaše limity lze ověřit v leasingové smlouvě, případně pokud si nejste jistí, kontaktujte nás
Nabízíme také řadu doplňkových pojištění, jako je například pojištění všech obvodových skel vozidla, pojištění právní ochrany (Asistent), pojištění finanční ztráty (GAP), a další. Se správným výběrem doplňkových pojištění vám pomohou naši zkušení obchodníci pro operativní leasing. 

Postup při vrácení, odkup vozidla

Končí vám smlouva a nemáte zájem o prodloužení smlouvy či odkoupení vozidla? Pak je třeba objednat termín, kdy nám vůz vrátíte. Ideální je, pokud se na termínu domluvíme 10 - 14 dní před samotným dnem vrácení vozidla. Objednat termín vrácení je možné nejpozději 3 pracovní dny předem v případě vrácení s inspektorem SGS a 2 pracovní dny předem v případě vrácení bez přítomnosti inspektora SGS.

Objednat se můžete prostřednictvím online rezervačního systému, kde kromě rezervace termínu naleznete i všechny důležité informace a postupy k vrácení vozidla.

Před samotným vrácením vozidla doporučujeme mít na paměti, že:
 • je potřeba vozidlo vracet ve správný čas. Skutečností, že vozidlo vrátíte, nedochází ke změně platné smlouvy (např. jejímu předčasnému ukončení);
 • je vozidlo umyté a vyčištěné;
 • je potřeba vrátit veškeré vybavení spolu s vozem (např. střešní nosiče, tažné zařízení, klíče k tažnému zařízení, roleta zavazadlového prostoru a další vnitřní či vnější výbavu);
 • druhá sada pneumatik se vrací spolu s vozidlem, je tedy nezbytné ji před vrácením vyzvednout v příslušném pneuservise;
 • je potřeba vrátit i veškerou dokumentaci k vozidlu a také potřebné doklady (tedy to, co jste obdrželi při předání nového vozidla);
 • pokud jsou na vozidle polepy, je potřeba je odstranit;
 • k vozidlu je třeba vrátit všechny klíče, které jste k němu na začátku leasingu obdrželi;
 • je dobré zkontrolovat vnější a vnitřní stav vozidla a nechat opravit případná poškození a závady, čímž předejdete zvýšeným nákladům na nadměrné opotřebení - podrobný popis norem opotřební a poškození vozu

V případě, že máte zájem o odkoupení vozidla, které je před koncem leasingové smlouvy, vyplňte prosím on-line formulář Vrácení nebo odkup flotilového vozu na konci smluvního období na základě kterého vám zašleme bližší informace o postupu prodeje a také cenu, za kterou je možné dané vozidlo odkoupit. 

Normy opotřebení a poškození

V této části manuálu řidiče naleznete popis akceptovatelných a neakceptovatelných poškození vraceného vozidla.
Pro podrobný popis norem opotřebení a poškození vozu stahujte tento PDF dokument.

Často kladené dotazy

Co je operativní leasing a jak se liší od finančního leasingu?
Jedná se o 2 různé formy financování vozů.

Operativní leasing: Při financování vozu formou operativního leasingu si auto pronajímáte, nejčastěji na 2 - 5 let, po skončení pronájmu vůz vrátíte leasingové společnosti. Splátky leasingu jsou daňově uznatelným nákladem. Službu „auto na operák“ nabízíme všem firmám a podnikatelům. Každý si může zvolit auto na operativní leasing se službami nebo bez nich. Služba operativní leasing se službami zahrnuje nejen pronájem vozu, ale i služby spojené s provozem vozového parku, jako je pojištění a likvidace pojistných událostí, údržba vozu, palivové karty asistenční služba a podobně. 
Finanční leasing: Finanční leasing je pronájem vozu, který pro skončení smlouvy a splacení všech pohledávek přechází do majetku klienta. Splátky leasingu jsou i v tomto případě daňově uznatelným nákladem.

 
Jaký je minimální a maximální počet měsíců, na které mohu uzavřít smlouvu o operativním leasingu? Mohu mít operativní leasing na 1 rok?
Raiffeisen - Leasing poskytuje operativní leasing standardně na 2 – 5 let. Při znalosti konkrétních okolností však umíme dobu upravit na kratší (například do dodání nového vozu) nebo i na dobu delší v případě, že to technické parametry vozidla a rozsah vzájemné spolupráce umožní. Vždy je vhodné konzultovat možnosti v konkrétním případě s obchodníkem oddělení Fleet Management, které operativní leasing spravuje.
Vztahují se na operativní leasing akce?
Ano, při financování vozu formou operativního leasingu můžete využít velkoodběratelských slev na nákup vozidel a služeb. 
Co je operativní leasing a jak se liší od finančního leasingu?
Jedná se o 2 různé formy financování vozů.

Operativní leasing: Při financování vozu formou operativního leasingu si auto pronajímáte, nejčastěji na 2 - 5 let, po skončení pronájmu vůz vrátíte leasingové společnosti. Splátky leasingu jsou daňově uznatelným nákladem. Službu „auto na operák“ nabízíme všem firmám a podnikatelům. Každý si může zvolit auto na operativní leasing se službami nebo bez nich. Služba operativní leasing se službami zahrnuje nejen pronájem vozu, ale i služby spojené s provozem vozového parku, jako je pojištění a likvidace pojistných událostí, údržba vozu, palivové karty asistenční služba a podobně. 
Finanční leasing: Finanční leasing je pronájem vozu, který pro skončení smlouvy a splacení všech pohledávek přechází do majetku klienta. Splátky leasingu jsou i v tomto případě daňově uznatelným nákladem.

 
Jaký je minimální a maximální počet měsíců, na které mohu uzavřít smlouvu o operativním leasingu? Mohu mít operativní leasing na 1 rok?
Raiffeisen - Leasing poskytuje operativní leasing standardně na 2 – 5 let. Při znalosti konkrétních okolností však umíme dobu upravit na kratší (například do dodání nového vozu) nebo i na dobu delší v případě, že to technické parametry vozidla a rozsah vzájemné spolupráce umožní. Vždy je vhodné konzultovat možnosti v konkrétním případě s obchodníkem oddělení Fleet Management, které operativní leasing spravuje.
Vztahují se na operativní leasing akce?
Ano, při financování vozu formou operativního leasingu můžete využít velkoodběratelských slev na nákup vozidel a služeb. 
Jak probíhá proces schvalování žádosti o operativní leasing a jak dlouho trvá?
Proces schválení je individuální a závisí na velikosti klienta a předpokládaném rozsahu spolupráce.
Nabízíte také operativní leasing pro OSVČ?
Ano, nabízíme operativní leasing pro firmy i podnikatele. 
Pokud chci firemní auto na operativní leasing, mohu si vybrat konkrétní značku a model vozu?
Samozřejmě financujeme všechny značky a modely aut s oficiálním zastoupením v České republice.
Máte v nabídce pouze ojetá auta, nebo si mohu v rámci operativního leasingu vybrat i nové auto?
Ojetá auta, která nám klienti vracejí po ukončení operativního leasingu prodáváme přes naše obchodní partnery, nabízíme hlavně financování nových aut, vybrat si můžete ze všech značek a modelů. Operativní leasing na ojeté vozy jsou předmětem individuálního jednání s klientem.
Jaká je výše měsíční splátky u operativního leasingu se službami a co vše je v ceně zahrnuto?
Výše měsíční splátky se odvíjí od toho, který model auta si pronajmete a se kterými službami využijete operativní leasing. Zde je přehled základních služeb, které jsou zahrnuty ve standardní měsíční splátce: 

​- Financování vozidla na předem sjednanou dobu včetně počtu ujetých kilometrů
- Pořízení a registrace vozidla
- Úhrada silniční daně
- Úhrada poplatku za rádio
- Zákonné a havarijní pojištění a správa pojistných událostí včetně jejich řešení s pojišťovnami
- Poradenství při výběru vozidla a optimalizace vozového parku
- Zajištění veškeré administrativy týkající se vozidla
- Detailní reporting

Kromě základních služeb, které jsou zahrnuté v měsíční splátce si můžete zvolit další individuálně volitelné služby
- Záruční a pozáruční servis
- Pneuservis
- Palivové karty
- Doplňkové pojištění
- Náhradní vozidlo
- Asistenční služba
- Dálniční známky
- Správa pokut
- Telematika
Co se stane, když mám auto na operativní leasing a překročím sjednaný počet najetých kilometrů?
Naše služby operativního leasingu jsou velmi flexibilní, a to nejen v rozsahu, ale také v nastavení jednotlivých služeb. V případě překročení sjednaného počtu kilometrů proběhne doúčtování překročených kilometrů. Pokud v průběhu leasingu zjistíte, že potřebuje upravit délku leasingu nebo sjednaný počet kilometrů, tak je možné upravit parametry smlouvy na operativní leasing.
Jaké jsou výhody operativního leasingu se službami pro firmy?
- Zajistíte firemní mobilitu bez starostí s vozovým parkem
- Snížíte své provozní, administrativní i mzdové náklady. 
- Získáte individuální řešení, které vám bude nejlépe vyhovovat, a to i v případě, že si pronajmete pouze jedno vozidlo. 
- Sami se rozhodnete, které služby budete k operativnímu leasingu využívat. 
- Splátky si můžete dát do účetnictví jako daňově uznatelný náklad. 
- Můžete využít velkoodběratelské slevy na nákup vozidel a služeb. 

 
Na jakou maximální dobu leasingu a jaký celkový maximální nájezd si mohu operativní leasing sjednat?
Maximální dobu leasingu nabízíme na 60 měsíců a nejvyšší možný nájezd je 200 000 km.
Mohu vozidlo servisovat/opravovat v jakéhokoliv autorizovaného servisu značky mého vozidla?
Ano, jako jedna z mála leasingových společností svým klientům nabízíme pohodlí ve formě servisu vozidel v široké síti autorizovaných servisů všech značek, v rámci celé ČR.
Jak mám postupovat, v případě ztráty registrační značky, nebo dokladů k vozidlu?
V případě ztráty registrační značky či osvědčení o registraci vozidla může klient zavolat na naše klientské centrum nebo vyplnit on-line žádost Různé žádosti (roletka: Registrační značka/kopie dokumentace), kde nám sdělí RZ svého vozidla a my vše zařídíme.
Mohu si na vozidlo domontovat například tažné zařízení, nebo tónování skel fóliemi?
Ano, montáž dodatečného příslušenství je možná dle smluvních podmínek s naším souhlasem. Příslušenství musí splňovat zákonné požadavky a odpovídat předpisům. Montáž musí být provedena v autorizovaném servisu dané značky, aby byly dodrženy požadavky výrobce a nebyla porušena záruka vozidla. Náklady na pořízení příslušenství a montáž jdou k tíži nájemce. V případě, že si nájemce chce dodatečné příslušenství před vrácením vozidla demontovat, je nezbytné uvést vozidlo do původního stavu (např. výřez v nárazníku po tažném zařízení je nepřípustný).
Rád bych si pořídil operativní leasing na rodné číslo, jako fyzická osoba. Bylo by to možné?
Bohužel v této chvíli poskytujeme operativní leasing pouze pro podnikatele a firmy. 
Mám zcela novou firmu, kterou jsem právě založil. Bude tento fakt pro schválení operativního leasingu problém?
Naše společnost se řídí závaznými pravidly pro bezpečné financování, díky kterým dokážeme našim klientům poskytovat maximální kvalitu služeb. Součástí těchto pravidel je i podmínka, aby v případě závazných dlouhodobých smluv typu operativního leasingu byly zkušenosti klienta s ekonomickou aktivitou delší než rok. Schvalovací proces je následně individuální.
Kdo bude majitel a provozovatel vozidla, uvedený v TP?
Majitelem i provozovatelem je v rámci operativního leasingu vždy poskytovatel, v tomto případě tedy společnost Raiffeisen - Leasing.
Co je to rekalkulace?
Pokud během doby leasingu klient zjistí, že vozidlo využívá více či méně, než bylo původně plánováno, pak je vhodné leasingovou smlouvu rekalkulovat a splátky přizpůsobit novým potřebám klienta. Stejně tak je možné změnit i celkovou dobu operativního leasingu.
Co všechno budu potřebovat pro schválení financování formou operativního leasingu?
Pro předložení podkladů ke schválení je třeba vyplnit formulář Žádosti o financování, dále dodat kompletní daňové přiznání včetně výkazů v plném rozsahu za ukončené daňové období, a také průběžné výkazy za uplynulé období běžného roku. I tyto výkazy je třeba dodat v plném rozsahu. Následně mohou být vyžadovány ještě další podklady.
Jak dlouho bude trvat schvalovací proces?
Schvalovací proces je u každého klienta individuální a záleží na mnoha faktorech. V případě odběru jednoho vozidla proces schvalování trvá v pracovní den obvykle do 24 hodin.
Kde mohu sadu palivových karet v rámci ČR a zahraničí použít?
OMV tankovací karty jsou akceptovány v České republice i v zahraničí, a to v následujících sítích:
V České republice v sítích OMV, AGIP (ENI), Shell, Benzina, EuroOil (Čepro)
Na Slovensku: OMV, AGIP (ENI)  
V zahraničí v sítích OMV, Avanti, AGIP, BP Aral, Statoil  

SHELL tankovací karty jsou akceptovány v České republice i v zahraničí, a to v následujících sítích:
V České republice v sítích Shell, OMV, Benzina, EuroOil
V zahraničních sítích (Evropa) Shell

CCS tankovací karty jsou akceptovány pouze v České republice a na Slovensku.
Akceptační místa: Benzina, MOL, OMV, Čepro, Shell, RoBIN Oil, Tank ONO, KM-Prona, F1, Unicorn, Albert, Pasoil, Silmet, Tesco, Globus, Kontakt, ArmexOil, Herst  
Mohu si u vás změnit PIN k palivovým kartám?
Ano, PIN lze změnit na základě písemné žádosti na e-mail sprava-fleet@rl.cz.
Mohu si sjednat vlastní pojištění vozidla na operativní leasing?
Uzavření individuálního pojištění klientem je ve výjimečných případech možné, avšak vzhledem k našim výhodným pojišťovacím sazbám není klienty poptávané
Která skla jsou hrazena z připojištění skel?
Připojištění pokrývá poškození všech obvodových skel vozidla.
Kdy je ideální čas na přezutí pneumatik?
Zákonná povinnost nařizuje jízdu vozidla na zimních pneumatikách v období od 1. listopadu do 31. března, je-li či může-li být na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo je-li úsek označen dopravní značkou zimní výbava. Nenechávejte výměnu letních pneumatik na poslední chvíli, předejdete tak dlouhým objednacím lhůtám.
Do jakého pneuservisu mám jet na přezutí pneumatik?
V případě, že je součástí leasingové splátky služba pneuservis, je nezbytné využívat k výměně a uskladnění sezónních pneumatik síť smluvních pneuservisů.
Kde mohu pneumatiky nebo celou sadu kol uskladnit?
Sezónní pneumatiky je potřeba uskladnit v síti smluvních pneuservisů, kde je vozidlo přezouváno, pokud je součástí splátky služba pneuservis.
Jak mám postupovat v případě defektu, nebo proražení pneumatiky?
V případě defektu pneumatiky je nejlepším řešením využít síť smluvních pneuservisů. Pokud toto situace nedovoluje, je možné využít v podstatě jakýkoliv nejbližší servis, který garantuje kvalitu provedené opravy, nejlépe např. autorizovaný servis dané značky. V takovém případě jdou náklady na opravu či výměnu poškozené pneumatiky k tíži klienta. Při využití nesmluvního servisu může být požadována úhrada opravy v hotovosti.
Jak zjistit, kde mám uloženou sadu kol?
Pokud si nejste jistí, kde máte uloženou sadu pneumatik/kompletů, kontaktujte nás prosím přes on-line formulář Různé žádosti (roletka: ostatní požadavky, dotazy).
Proč mám vždy vyplňovat Záznam o dopravní nehodě?
Na Záznamu o dopravní nehodě jsou uvedeny všechny potřebné údaje pro nahlášení pojistné události. V případě dvou a více účastníků dopravní nehody zde viník svým podpisem stvrzuje svůj souhlas se zaviněním nehody. Tento podpis slouží pojišťovně také jako podklad pro likvidaci poškozenému účastníkovi dopravní nehody. Kompletní návod, jak postupovat při nehodě, naleznete v sekci Informace pro řidiče.
Jak mám postupovat při nehodě a hlášení pojistné události?
Jste-li účastníkem dopravní nehody, zastavte vozidlo a zajistěte místo nehody. Došlo-li ke zranění osob, poskytněte první pomoc a přivolejte záchrannou službu i Policii. Policii volejte v případech stanovených zákonem. Vždy vyplňte Záznam o dopravní nehodě a pokud je to možné, udělejte fotodokumentaci z místa nehody včetně poškození vozidel. V případě že máte vozidlo nezpůsobilé k provozu, kontaktujte pro zajištění odtahu Raiffeisen - Leasing Asistenci, která vám poskytne pomoc v rozsahu sjednaném v leasingové smlouvě. V případě, že máte sjednáno individuální pojištění, kontaktujte vámi sjednanou asistenci.

Nahlášení pojistné události příslušné pojišťovně provádí vždy pracovník Raiffeisen - Leasing, nikoliv vy jako uživatel vozidla. Jedinou výjimkou jsou klienti, kteří si s námi v leasingové smlouvě dohodli individuální pojištění, ti se obracejí na pojišťovnu přímo. Všichni ostatní pojistnou událost hlásí nejprve nám.

Další postup, který se liší podle způsobu vzniku pojistné události, naleznete na níže uvedeném odkazu „Pojistné události,“ včetně kontaktů.
V jakých případech mám nárok na náhradní vozidlo? Lze si například bezplatně zapůjčit náhradní vozidlo po dobu vozidla v servisu?
Na náhradní vozidlo při pojistné události máte nárok z povinného ručení viníka, v případě, že ho nutně potřebujete nebo v případě, že náhradní vozidlo máte v leasingové smlouvě při pojistné události připojištěno. Pojišťovna při zapůjčení náhradního vozidla z povinného ručení viníka může strhnout tzv. pevné náklady nebo z připojištění náhradního vozidla odečítá spoluúčast při pojistné události. Tyto a případné nelikvidní položky jsou vám potom jako klientovi přefakturovány.
Blíží se termín vrácení vozidla, na vozidle jsou drobné oděrky a škrábance, mám vozidlo opravit před vrácením a jak mám postupovat?
Vozidlo je třeba vracet řádně umyté a vyčištěné, aby se předešlo případným nedorozuměním a mohl být nezávisle zhodnocen stav vozidla a jeho opotřebení. Sem patří i pravidlo, že vozidlo je třeba vracet bez polepů. Před vrácením vozidla je nezbytné polepy odstranit. Vozidlo by dále svým stavem mělo odpovídat svému stáří a najetým kilometrům. Pokud tedy chcete předejít zvýšeným nákladům na nadměrné opotřebení, doporučujeme ještě před vrácením nechat opravit minimálně poškození většího rozsahu, případně dohlásit pojistné události. Po vrácení vozidla již není možné si jej vzít zpět a opravy provést, ani dohlásit pojistné události.
Mohu vrátit vozidlo před uplynutím sjednané doby v leasingové smlouvě?
Pokud si budete přát vrátit vozidlo dříve než po uplynutí sjednané doby leasingu, je třeba předem sjednat dohodu o předčasném ukončení smlouvy. Parametry pro předčasné ukončení smlouvy vám sdělíme na základě on-line žádosti Změny na smlouvách (roletka: předčasné ukončení).

Máte na nás nějaký dotaz?

Vyplňte prosím kontaktní formulář nebo nám zavolejte na


+ 420 296 242 222
Vyplněním a odesláním údajů žádáte, aby Vás společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o. kontaktovala za účelem projednání Vašeho zájmu o nabízené produkty, čímž bude docházet ke zpracování výše uvedených osobních údajů v souvislosti s jednáním o navázání smluvního vztahu. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů včetně poučení o Vašich právech naleznete v dokumentu Informace a poučení o zpracování osobních údajů.
Tato webová stránka používá soubory cookies
Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací a můžete zde kdykoliv změnit volbu cookies. Dáváme Vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou Vámi preferovanou variantu.