Podklady ke schválení

Základní podklady ke schválení financování osobních a užitkových vozidel do 3.5t (vč. motocyklů) – v případě financování úvěrem/spotřebitelským úvěrem nebo finančním leasingem


SOUKROMÁ OSOBA (SPOTŘEBITEL)

 • doklad totožnosti (osoby podepisující smlouvu)
 • kontakt na klienta (telefonní číslo a e-mail)
 • kontakt na prodejce a specifikace vozidla (cenová kalkulace, objednávka vozidla, kopie TP, ...)
 • kopie velkého TP + stav km (v případě ojetého vozidla)
 • Žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru (vyplněná a podepsaná)
 • Souhlas se zpracováním rodného čísla
 • Souhlas ručitele se zpracováním rodného čísla
 • Potvrzení o zaměstnání a příjmu (zaměstnanec)
  • nebo výplatní pásky za poslední 3 měsíce (zaměstnanec)
  • nebo výpisy z běžného bankovního účtu za poslední 3 měsíce (zaměstnanec)
  • nebo daňové přiznání za poslední ukončené období (vč. příjmů a výdajů / rozvahy a výkazu zisků a ztrát) ve formě předkládané FÚ (OSVČ)
  • nebo potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu nebo jiné rozhodnutí orgánu veřejné správy o přiznání výplaty peněžních prostředků (osoba, která není výdělečně činná)
 • v případě zastoupení klienta - Plná moc (úředně ověřený podpis)
 • v případě cizince - doklad o pobytu v ČR min 2 roky
 • v případě refinancování - kalkulaci předčasného ukončení (vč. případné dohody o ukončení) min 14 dní před vypršením lhůty pro předčasné splacení
 • pracovní smlouva zaměstnance (pouze v případě vyžádání RL)
 • nájemní smlouva (pouze v případě vyžádání RL)
 • písemný souhlas manžela/manželky s poskytnutím spotřebitelského úvěru (pouze v případě vyžádání RL)
 

FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ / PRÁVNICKÁ OSOBA

 • kopie občanského průkazu (osoby podepisující smlouvu)
 • kontakt na klienta (telefonní číslo a e-mail), předmět podnikání (stručný popis nebo www stránky) a počet zaměstnanců
 • kontakt na prodejce vozidla a specifikace vozidla (např. cenová kalkulace, objednávka vozidla, kopie velkého technického průkazu apod.)
 • v případě fyzické osoby podnikající - Souhlas se zpracováním rodného čísla
 • v případě ručitele fyzické osoby (pouze v případě vyžádání ze strany Raiffeisen - Leasing, s.r.o.)  - Souhlas ručitele se zpracováním rodného čísla
 • v případě ojetého vozidla - kopie velkého technického průkazu a stav km
 • v případě cizince - doklad o pobytu na území ČR trvajícím min 2 roky (týká se i zástupce společnosti)
 • v případě zastoupení klienta - Plná moc (úředně ověřený podpis)
 • finanční výkazy za poslední ukončený rok (ve formě předkládané FÚ)
  • jednoduché účetnictví = Daňové přiznání
  • podvojné účetnictví = Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát
 • finanční výkazy nemusí být vyžadovány v těchto případech:
Nová a předváděcí vozidla Min. akontace
do 300 000 Kč vč.DPH 20%
do 1 000 000 Kč vč.DPH 25%
   
Ojetá vozidla
do 1 000 000 Kč vč.DPH

Nové motocykly a čtyřkolky
do 540 000 Kč vč.DPH
Min. akontace
25%

Min. akontace
35%