Zadejte hledaný výraz
Možná, že hledáte...
Zavřít

Často kladené dotazy

Vinkulace a devinkulace: Jaký je mezi tím rozdíl? Jak zažádám o devinkulaci?

- Vinkulace pojistného plnění: zřízení zástavního práva na pojistné plnění - v případě pojistné události financovaného předmětu (poškození/odcizení) vyplatí pojišťovna plnění leasingové společnosti (autoservis nebo klient prostředky obdrží následně prostřednictvím devinkulace)

- Devinkulace pojistného plnění: pojistné plnění, které je vinkulováno (zastaveno) ve prospěch leasingové společnosti je převedeno na třetí „osobu“ (většinou autoservis, který vozidlo opravuje). Devinkulace se nevystavuje v případě totální havárie. O devinkulaci můžete zažádat prostřednictvím    ​ online formuláře.

Úpravy na financovaném vozidle – jak postupovat, když potřebuji např. namontovat tažné zařízení nebo jiné dodatečné zařízení?

Jakoukoliv montáž na námi financovaném předmětu potřebujeme nejprve posoudit – o schválení úpravy na vozidle můžete požádat prostř. online formuláře. Některé změny se zapisují do technického průkazu, tj. budeme řešit plnou moc k zápisu, případně i jeho zapůjčení.

Změny ve splátkovém kalendáři v průběhu trvání smlouvy: Jaké změny jsou možné? Jak o ně zažádám?

Umožňujeme následující běžné změny splátkového kalendáře, a to vždy pouze po předchozím posouzení (schválení) žádosti :

- Jednorázové navýšení splátky (mimořádná splátka) - Smlouvu je možné částečně splatit vložením mimořádné splátky, čímž dojde ke snížení budoucích splátek. O tuto změnu je potřeba předem požádat a sdělit konkrétní výši mimořádné splátky a předpokládané datum provedení úhrady.

- Zkrácení splátkového kalendáře

- Odklad splátek bez prodloužení, nebo s prodloužením smlouvy o odkládané splátky - vždy prochází schvalovacím procesem RLCZ, v případě vyhovění je po dobu odkladu splátek vždy potřeba hradit minimálně pojištění ve výši uvedené v původním splátkovém kalendáři. Po odkladu splátek dojde vždy k úpravě výše splátky (i v případě odkladu splátek s prodloužením smlouvy). Z důvodu půjčení dodatečného obnosu peněz (tedy odkladu) se nové splátky navýší o úrok z tohoto obnosu, který je rozprostřen do zbývajících splátek.

- Prodloužení splátkového kalendáře - Smlouvu je možné prodloužit maximálně o 12 měsíců, délka smlouvy nesmí přesáhnout celkem 72 měsíců.

 

O změnu ve splátkovém kalendáři můžete požádat prostřednictvím vyplnění formuláře.

Registrační značky, doklady k vozidlu – jak postupovat v případě ztráty, jak zažádat o nové?

V případě ztráty registrační značky či osvědčení o registraci vozidla můžete zavolat na naše klientské centrum nebo vyplnit on-line žádost.

Ukončení smlouvy o financování

Ukončení v řádném termínu: 

- Cca měsíc před termínem obdržíte email se všemi informacemi k vaší smlouvě.
- Pojištění předmětu končí společně se smlouvou o financování.
- Po uhrazení všech závazků obdržíte dokumentaci (technický průkaz atd.)

Předčasné ukončení:

- Zažádat můžete online zde.
- Návrh kalkulace zašleme zdarma do 3 pracovních dnů.
- Navržená kalkulace je nezávazná.
- Předčasné ukončení smlouvy v souvislosti s totální havárií nebo odcizením – nejdřív nahlaste pojistnou událost pojišťovně a potom vyplňte online hlášení zde.

Tato webová stránka používá soubory cookies
Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací. Dáváme Vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou Vámi preferovanou variantu.