Menu

Switch to English

Finanční leasing

Finanční leasing

Financujte své plány bez obav

Raiffeisen – Leasing nabízí finanční leasing na financování dopravní techniky, strojů, zařízení, technologií i nemovitostí. Jedná se o pronájem financovaného předmětu, jehož vlastníkem je po dobu financování Raiffeisen – Leasing. Předmět přechází po skončení pronájmu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví klienta.

Přejít na nezávaznou poptávku

Výhody finančního leasingu

  • Snížení okamžitého výdaje, prostředky může klient použít na jiné investice.
  • Klient (nájemce) si rozkládá investiční výdaj na delší období.
  • Pro firmy a podnikatele jsou splátky plně uznatelným daňovým nákladem.
  • Klient má na konci financování předkupní právo na zakoupení financovaného předmětu za předem dohodnutou cenu.
  • Odpisy předmětu financování provádí Raiffeisen – Leasing, který má předmět financování ve své rozvaze. Pro klienta je leasing mimobilanční položkou.
  • Klient si volí délku splácení, musí však být dodržena minimální doba trvání smlouvy v závislosti na odpisové skupině, do které je zařazen předmět financování.
  • Do splátek leasingu lze zahrnout výhodné pojištění předmětu financování.
Sbalit

Chcete připravit nezávaznou nabídku?

Vyplňte krátký on-line formulář,
naši obchodníci vám připraví kalkulaci splátek.

Barevně označená pole je potřeba před odesláním formuláře vyplnit.

Omlouváme se, došlo k chybě na serveru a Váš formulář nebyl odeslán..

Popište váš požadavek na financování

Způsob financování:
Předmět financování:
Upřesnění předmětu financování:
Dodavatel předmětu financování - víte-li:
Bližší specifikace předmětu financování:
Pořizovací cena předmětu financování:
Rok výroby předmětu financování:
Měna financování:
Předpokládaná výše akontace - % z pořizovací ceny:
Jak dlouho chci vybraný předmět financování splácet?
60 měsíců

Uveďte kontaktní informace:

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
Email:
Název společnosti
IČ společnosti:
Prostor pro vaši zprávu pro nás:

Odeslání formuláře nepředstavuje závazné právní jednání vedoucí k uzavření a/nebo změně a/nebo zrušení smlouvy se společností Raiffeisen - Leasing, s.r.o.

Vyplněním a odesláním formuláře žádáte, aby Vás společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o., IČO 61467863, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, kontaktovala za účelem projednání Vašeho zájmu o nabízené produkty, čímž bude docházet ke zpracování výše uvedených osobních údajů v souvislosti s jednáním o navázání smluvního vztahu. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů včetně poučení o Vašich právech naleznete v dokumentu Informace a poučení o zpracování osobních údajů.

Často hledáte