Zadejte hledaný výraz
Možná, že hledáte...
Zavřít
Autopojištění

Pojištění vozidel

Nabízíme Vám komplexní pojištění financovaných vozidel

Výhody
pojištění ve splátkách

získáte výhodné sazby pojištění
rychle a komfortně uzavřete pojistnou smlouvu
pojištění je zahrnuto do splátek smlouvy o financování

Autopojištění

Produkty Autopojištění

Spolu s financováním (leasingem či úvěrem Raiffeisen – Leasing) nabízíme komplexní pojištění vozidla, tedy především pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a škodu na majetku způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění ve variantě Allrisk, pojištění GAP, rozšířené asistenční služby a další širokou nabídku doplňkových pojištění.
 
Povinné ručení

Pojištění se sjednává na základě povinnosti stanovené zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pojistit odpovědnost provozovatele, či jiných osob, za případnou újmu nebo škodu způsobenou provozem vozidla.
 
Z povinného ručení jsou kryty následující újmy/škody (dle volby produktu):
 • škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • újma vzniklá ublížením na zdraví nebo usmrcením,
 • škoda vzniklá odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
 • ušlý zisk,
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků dle výše uvedených pojistných rizik.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění nabízí široké pojistné krytí, například pro tato pojistná rizika (dle volby produktu):
 • havárie (dopravní nehoda),
 • vandalismus,
 • živel,
 • poškození zvěří,
 • požár a výbuch,
 • přírodní nebezpečí, ztráta v důsledku povodně a záplavy,
 • odcizení krádeží, loupeží nebo krádeží vloupáním.
Doplňková pojištění

Doplňková pojištění lze sjednat k primárním produktům (povinné ručení a havarijní pojištění) jako volitelnou položku dle uvážení a preferencí klienta. Některá doplňková pojištění jsou automaticky zahrnuta bezplatně k primárním produktům.
 
Nejčastěji sjednávanými doplňkovými produkty jsou:
 • Pojištění všech skel nebo čelního skla,
 • Pojištění úrazu,
 • Pojištění asistencí,
 • Pojištění náhradního vozidla,
 • Pojištění zavazadel,
 • Pojištění pořizovací ceny vozidla (GAP)
 • Pojištění ráfků a pneumatik.
 • Pojištění činnosti vozidla jako pracovního stroje

Spolupracující pojišťovny

Spolupracujeme s renomovanými pojišťovnami na trhu. Veškeré kontaktní údaje, informace o pojišťovně, poskytovaných asistenčních službách, podmínkách pojištění, zpracování osobních údajů a další důležité informace naleznete vždy na webových stránkách příslušné pojišťovny:


Podmínky pojištění a další dokumenty

Bližší informace o Vašem sjednaném pojištění, rozsahu pojistného krytí a další důležité informace naleznete na Potvrzení o pojištění případně v dokumentu Dohoda o pojištění, které jste obdrželi při sjednání smlouvy o financování. Níže naleznete podmínky pojišťoven pro různé typy předmětů, seřazené dle období platnosti pro nové smlouvy. Verzi jednotlivých podmínek pojištění si vždy překontrolujte s tou, kterou máte uvedenu na Potvrzení o pojištění, případně v Dohodě o pojištění. Sjednávané období je pouze orientační.

Význam použitých zkratek:
 • Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“)
 • Soubor pojistných podmínek (dále jen „SPP“)
 • Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“)
 • Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“)

Máte na nás nějaký dotaz ohledně pojištění?

Neváhejte nás kontaktovat
Vyplněním a odesláním údajů žádáte, aby Vás společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o. kontaktovala za účelem projednání Vašeho zájmu o nabízené produkty, čímž bude docházet ke zpracování výše uvedených osobních údajů v souvislosti s jednáním o navázání smluvního vztahu. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů včetně poučení o Vašich právech naleznete v dokumentu Informace a poučení o zpracování osobních údajů.
Tato webová stránka používá soubory cookies
Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací a můžete zde kdykoliv změnit volbu cookies. Dáváme Vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou Vámi preferovanou variantu.