Zadejte hledaný výraz
Možná, že hledáte...
Zavřít
Dotační poradenství

Dotační poradenství

Raiffeisen - Leasing Vám umožní čerpat dotační programy, které vám pomohou snížit náklady na financování

Výhody 
dotačního poradenství

Poradíme Vám ve výběru vhodného dotačního programu
Zajistíme zpracování žádosti o dotace a připravíme i financování projektů
Rádi Vás podpoříme při jakýchkoli jednáních s institucí poskytující dotace
Budeme Vám k dispozici po celou dobu trvání smlouvy

Dotace k financování zemědělských strojů a zařízení (PGRLF)

Ve spolupráci s PGRLF umožňujeme našim klientům, zemědělcům, kombinaci našeho financování s dotačními programy PGRLF. Klient může získat dotaci na část zaplacených úroků u Raiffeisen - Leasing.
Jedná se o tyto programy:

Program Zemědělec

Pro nákup zemědělské techniky – např. secí, sklízecí stroje, traktory, nakladače, žací stroje a jiná zemědělská technika.

Program Lesní hospodář

Pro nákup techniky pro hospodaření v lesích – např. traktory, těžební stroje, štípací stroje, nakladače atd.

Program Zpracovatel dřeva

Nákup techniky nebo technologií pro zpracování dřeva.

Program Zpracovatel

Investice na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělského produktu k potravinářským či krmivářským účelům.

Financování průmyslových firem s podporou NRB

Ve spolupráci s NRB nabízíme našim klientům tyto programy

Program Expanze - úvěr

Program je určen pro modernizační / rozvojové projekty. Pro klienty, kteří plánují pořízení  strojů a zařízení, pořízení nebo rekonstrukci staveb využívaných k podnikání, či technologických postupů, programů, licencí, software atd. Nabízíme kombinaci našeho financování se zvýhodněným úvěrem od NRB s 0% sazbou úroků, až do výše 45 % ze způsobilých nákladů projektu. Příspěvek na úroky z úvěru u Raiffeisen - Leasing až do výše 4 mil. Kč, odklad splátek až na 4 roky. Určeno pro projekty v ČR mimo Prahu.

Program úspora energií

Tento program je vhodný pro podnikatele, kteří plánují financování využít v projektech vedoucích k úspoře energií. Klientům nabízíme kombinaci našeho financování a úvěru od NRB s 0% sazbou úroků a příspěvkem na úroky z úvěru u Raiffeisen - Leasing, odklad splátek až 4 roky. Určeno pro projekty v ČR mimo Prahu.

Dotace z programu rozvoje venkova (PRV)

Dotace z  programu rozvoje venkova je možné použít na pořízení technologií pro živočišnou i rostlinnou výrobu i na nákup strojů. Cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství či krajinná infrastruktura.

Klientům nabízíme pomoc se získáním dotací z programu rozvoje venkova.
Jedná se o tyto operace:
 
 • Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • Činnosti zemědělců
 • Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • Poradenství a vzdělávací akce zaměřené na předávání znalostí a inovací v zemědělství a lesnictví
 • Zalesňování a obnova lesů
 • Technologie pro lesní hospodářství a provozovny zpracovávající dřevo
 • Hospodářský rozvoj venkovských oblastí a snižování chudoby
 • Účinné využívání přírodních zdrojů a energie z obnovitelných zdrojů
 • Pozemkové úpravy – budování cest a rekonstrukce zemědělských objektů
 • Omezování přírodních rizik
 • Ochrana přírody

Financování se zárukou Evropského investičního fondu

Inovace je klíčovou hnací silou ekonomického rozvoje, která vám pomůže obstát ve vysoce konkurenčním prostředí. Investujte do budoucnosti vaší firmy. Nezbytné náklady vám pomůže pokrýt úvěr se zárukou Evropského investičního fondu (EIF), který vám přináší řadu výhod:
 
 • Výhodnější úrok oproti běžným sazbám.
 • Zajištění od EIF zařídíme za vás zcela ZDARMA.
 • Nižší požadavek na zajištění úvěru / finančního leasingu. Díky záruce od EIF nemusíte ručit majetkem firmy.
 • Nižší požadavek na vlastní zdroje na začátku (akontaci).
 • Dlouhodobé financování vašich inovativních projektů až do výše 7,5 milionů EUR (respektive ekvivalent v CZK a USD).
 

Pro jaké účely můžete záruku EIF využít?

Cílem naší spolupráce s Evropským investičním fondem (EIF) je podpora malých a středních firem, které si uvědomují nezbytnost inovací pro svůj úspěch na trhu. Úvěry a leasingy jsou určeny na:
 
 • investice do produkce
 • investice do vývoje nebo implementace nových nebo vylepšených produktů, procesů nebo služeb
 • procesní nebo organizační inovace
 

Podmínky pro získání úvěru / finančního leasingu s EIF zárukou

Obrat firmy
 • Financování je určeno pro malé a střední podniky do 500 zaměstnanců s ročním obratem do 50 milionů EUR nebo celkovou účetní bilancí do 43 milionů EUR (vše konsolidovaně).
Doba trvání úvěru
 • Úvěr / leasing si můžete sjednat na dobu od 1 roku do 10 let.
Měna
 • Prostředky lze čerpat v českých korunách, v eurech nebo v dolarech podle vašich individuálních potřeb.
Inovativnost
 • Úvěry / leasingy se zárukou EIF jsou určeny výhradně pro financování inovativních projektů dle podmínek InnovFin. Pro jejich získání je tedy nutné blíže popsat investiční záměr.

Úvěr / finanční leasing je zahrnut do programu InnovFin SME Gurantee Facility s finanční podporou Evropské unie v programu Horizon 2020 Financial Instruments a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Účelem EFSI je přispívat k podpoře financování a provádění produktivních investic v Evropské unii a zajistit zvýšený přístup k financování.
Také pro Vás rádi zpracujeme žádost o dotace u dalších institucí poskytujících dotační programy.

Máte zájem 
o dotační poradenství?

Odešlete nám nezávislou poptávku
Vyplněním a odesláním údajů žádáte, aby Vás společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o. kontaktovala za účelem projednání Vašeho zájmu o nabízené produkty, čímž bude docházet ke zpracování výše uvedených osobních údajů v souvislosti s jednáním o navázání smluvního vztahu. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů včetně poučení o Vašich právech naleznete v dokumentu Informace a poučení o zpracování osobních údajů.
Tato webová stránka používá soubory cookies
Mezi soubory cookies používané touto webovou stránkou patří technické (nutné), analytické, konverzní, trackingové a marketingové cookies. V informacích o souborech cookies se o nich dozvíte více informací. Dáváme Vám možnost ponechat pouze nutné cookies, udělit souhlas pro ukládání a následné zpracování všech uvedených cookies či prostřednictvím možnosti „upravit“ zvolit jinou Vámi preferovanou variantu.