Menu

Switch to English

Operativní leasing Full service a Fleet management

Operativní Full service leasing a Fleet management

Nejste si jistí, zda je tento produkt vhodný právě pro vás? Kontaktujte nás, rádi s vámi projdeme vaše potřeby a doporučíme vhodné řešení.

Chcete si snížit náklady spojené s provozováním vašeho vozového parku?
Kontaktujte naše obchodníky, kteří vám rádi připraví nabídku na financování vašich firemních vozů formou operativního leasingu včetně servisních a dalších služeb.

Přejít na nezávaznou poptávku

Zatímco Vy se můžete věnovat svému podnikání, my pečujeme o Vaše vozy

 • Operativní Full service leasing poskytujeme na financování osobních a užitkových vozů do 3,5 t.
 • Produkt poskytujeme i na malé vozové parky (již od 1 firemního vozu).
 • Doba financování od 12 do 60 měsíců.
 • Nabízíme základní rozsah služeb i možnost využít volitelné služby.
 • Vypisujete tender na Operativní leasing se službami? Rádi se zúčastníme výběrového řízení jako Váš partner pro financování a kompletní správu Vaší flotily. Vaši poptávku v takovém případě zašlete na e-mail: obchod-fleet@rl.cz.
   
Sbalit

Benefity pro Vás

 • Snížení provozních, administrativních a mzdových nákladů.
 • Rovnoměrné cashflow.
 • Splátky pronájmu daňově odečitatelné po celou dobu pronájmu.
 • Sdružená fakturace služeb.
 • Zpravidla bez akontace.
 • Mimorozvahové financování, neváže vlastní kapitál.
 • Riziko vlastnictví a poklesu zůstatkové hodnoty vozidla přebírá leasingová společnost.
 • Plně využíváte námi sjednané velkoodběratelské slevy z pořizovací ceny vozu i z ceny servisních služeb.
 • Non-stop 24h asistenční služba.
Sbalit

Produkty


Operativní leasing

Nájem vozu v rámci operativního leasingu zahrnuje pořízení a registraci vozidla s jeho následným financováním na sjednanou dobu.
Součástí nabízené služby je úhrada silniční daně, poplatku za rádio, sjednání zákonného, havarijního a doplňkových pojištění plus likvidace pojistných událostí.
 

Operativní full service leasing

Produkt Operativní full service leasing rozšiřuje Operativní leasing (zahrnující nájem vozu, úhradu silniční daně, poplatku za rádio a pojištění) o celou řadu dalších volitelných služeb.
Klienti mohou využít pravidelný servis, pneuservis, možnost náhradního vozidla, asistenční služby, dálniční známky, palivové karty, zajištění technické kontroly a další individuálně sjednané služby.
Operativní full service leasing lze sjednat s otevřenou či uzavřenou kalkulací.
 

Správa vozového parku

Správa vozového parku neboli Fleet Management dokáže klientovi ušetřit spoustu drahocenného času, který do té doby musel věnovat administrativě a servisu vozového parku.
Společnost Raiffeisen - Leasing převezme za klienta veškerou administrativu a činnosti spojené s jeho správou a údržbou.

 

Zpětný leasing vozového parku

V rámci Zpětného leasingu neboli Sale and Lease Back společnost Raiffeisen - Leasing odkoupí od klienta stávající vozový park, který pak zpětně pronajímá klientovi se všemi službami Operativního full service leasingu.
  Sbalit

Základní služby zahrnuté v pravidelné splátce

Základní služby

 • Objednání, pořízení a registrace vozidla
 • Financování vozidla na sjednanou dobu a počet ujetých kilometrů
 • Úhrada silniční daně a poplatku za rádio
 • Sjednání zákonného, havarijního a doplňkových pojištění
 • Likvidace pojistných událostí
 

Volitelné služby

 • Servis (údržba a opravy)
 • Pneuservis
 • Náhradní vozidlo
 • Servisní náklady, pneuservis a náhradní vozidlo lze sjednat jako uzavřené tzn. jsou garantovány po celou délku smluvního vztahu nebo jako otevřené tzn. že skutečné náklady budou po skončení nájmu zúčtovány proti uhrazeným splátkám.
 • Dálniční známky
 • Palivové karty
 • Asistenční služba
 • Vyzvednutí a přistavení vozidla
 • Individuálně sjednané služby
Sbalit

Servis

Uživatel kontaktuje doporučený autorizovaný servis a dohodne se na podmínkách přistavení vozidla. Následně podepíše objednávku na servisní zásah - zakázkový list, který bude předložen k autorizaci technickému oddělení společnosti Raiffeisen - Leasing. Při sjednávání servisního zásahu je nutné předložit k identifikaci Servisní kartu a Osvědčení o registraci vozidla (OTP).

Při vzniku naléhavé potřeby návštěvy v jiném servisním středisku než doporučeném je předem nutná konzultace na telefonním čísle nebo e-mailové adrese:
  Vyberte si ze seznamu naší partnerské sítě servisů ten, který je Vám nejblíže.

  Sbalit

Pneuservis

Uživatel kontaktuje doporučený autorizovaný pneuservis a dohodne se na podmínkách přistavení vozidla, následně podepíše objednávku na servisní zásah - zakázkový list, který bude předložen k autorizaci technickému oddělení společnosti Raiffeisen - Leasing. Při sjednávání pneuservisního zásahu je nutné předložit k identifikaci Servisní kartu a Osvědčení o registraci vozidla (OTP).

Při vzniku naléhavé potřeby návštěvy v jiném pneuservisním středisku než doporučeném je předem nutná konzultace na telefonním čísle nebo e-mailové adrese: Zákonná povinnost určená značkou Zimní výbava nařizuje jízdu vozidla na zimních pneumatikách v období od 1. listopadu do 31. března. Nenechávejte výměnu letních pneumatik na poslední chvíli, předejdete tak dlouhým objednacím lhůtám.

Vyberte si ze seznamu naší partnerské sítě pneuservisů ten, který je Vám nejblíže.

  Sbalit

Pojistná událost

Řešení pojistné události se liší podle způsobu jejího vzniku. Níže uvedená obecná pravidla jsou tedy pouze informativního charakteru. Pro přesné informace kontaktujte Technické oddělení společnosti Raiffeisen - Leasing na telefonním čísle +420 221 511 670 nebo e-mailové adrese nehoda@rl.cz
 
 • nahlášení pojistné události na příslušnou pojišťovnu provádí vždy Technické oddělení Raiffeisen -Leasing, nikoliv uživatel vozidla
 • jste-li účastníkem dopravní nehody, zajistěte místo nehody (zapněte varovná světla, oblečte si výstražnou vestu, umístěte výstražný trojúhelník…), došlo-li ke zranění osob, poskytněte první pomoc a přivolejte záchrannou službu (112, 155)
 • policii (112, 158) volejte pouze v případě, že škoda na vozidle přesáhla 100 000,-Kč, nebo vznikla škoda na majetku třetí osoby (svodidla, pouliční osvětlení, semafor…), nebo se s ostatními účastníky nehody neshodnete na míře zavinění.
 • vždy vyplňte Záznam o dopravní nehodě (snažte se uvést co nejvíce informací, plánek nehody, nezapomeňte na podpisy), udělejte fotodokumentaci
 • pro zajištění odtahu kontaktujte UNIQA Asistenci +420 272 101 020

Při škodě vzbuzující podezření z trestného činu (vloupání do vozidla, pokus o vloupání, vandalismus, odcizení vozu, nebo jeho částí) vždy volejte policii (112, 158).

Záznam o dopravní nehodě: zde

Hlášení poškození čelního skla: zde

  Sbalit

Asistence

Raiffeisen - Leasing Asistence je k dispozici řidičům 24hodin denně, 365 dní v roce. Při nejasnosti nebo pro ověření nároku doporučujeme kontaktovat Raiffeisen - Leasing Asistenci:
 • +420 292 292 227

Při kontaktu s asistenční službou je řidič povinen sdělit následující informace

 • jméno a příjmení
 • registrační značku vozidla (SPZ)
 • místo, kde se nachází nepojízdné vozidlo
 • kontaktní telefonní číslo
 • stručný popis události nebo nastalého problému
 • další informace, o které pracovníci asistenční služby pojistitele požádají a které se škodní událostí souvisejí

Příklady použití Raiffeisen - Leasing Asistence

 • silniční služba - oprava na místě
 • nehoda - vůz je nepojízdný (odtah, možnost náhradního vozu, atd.)
 • nehoda - vůz je pojízdný, nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích (ostré hrany, chybějící či nefunkční díly…)
 • porucha - svítí červená kontrolka
 • porucha - vůz vykazuje výrazné změny jízdních vlastností
 • odcizené díly (např. světlomety…)
 • záměna paliva
 • defekt pneumatiky - výměna rezervy
Asistence vozidel je zajišťována smluvním partnerem společnosti Raiffeisen - Leasing.

Technická asistence vozidlům – pojistný program Komfort Plus
Technická asistence vozidlům – pojistný program Excelent 

Aktuální podmínky a výše plnění je k dispozici v souboru Asistence vozidel UNIQA 1.1.2014 - Všeobecné pojistné podmínky

  Sbalit

On-line formuláře

Máte zájem o financování?

On-line poptávka: zde
 

Jste naším klientem?

On-line hlášení poškození čelního skla: zde
Seznam servisů a pneuservisů: zde

Technická asistence vozidlům – pojistný program Komfort Plus: zde
Technická asistence vozidlům – pojistný program Excelent: zde

  Sbalit

Poptávka on-line

Vyplňte poptávkový formulář a naši specialisté vám navrhnou možnosti
financování operativním full service leasingem.

Vím pouze, kolik chci splácet Zobrazit zkrácenou poptávku

Krok 1/3

O vozidle

Barevně označená pole je potřeba před odesláním formuláře vyplnit.

O jaký typ vozu máte zájem?

Uveďte základní údaje k vozidlu

Vyberte typ karoserie:
Vyberte počet dveří:
Zvolte typ paliva:
Objem válců v cm3
Výkon motoru v kW

Volitelně přidejte více informací

Zadejte značku vozidla:
Doplňte model a výbavu:
Cena vozu v Kč včetně DPH:
Dodavatel, u kterého chcete vozidlo koupit:
Adresa nebo telefonní číslo na dodavatele vozu:
Další informace o vaší představě výbavy vozu:

Hotovo? Přejděte na další krok: 2 / Parametry financování.

Krok 2/3

Parametry financování

Barevně označená pole je potřeba před odesláním formuláře vyplnit.

Přibližte nám svou představu k nastavení financování

Jak dlouho chcete vybraný vůz splácet?
60 měsíců
Uveďte plánovaný roční nájezd v km:
Vyberte spoluúčast pro řešení pojistné události:
Vyberte rozsah služeb:
Rozsah služeb pro vybranou variantu:

Objednání, pořízení a registrace vozidla, Financování vozidla na sjednanou dobu a počet ujetých kilometrů, Úhrada silniční daně a poplatku za rádio, Sjednání zákonného, havarijního a doplňkových pojištění, Likvidace pojistných událostí.

All-Inclusive: Objednání, pořízení a registrace vozidla, Financování vozidla na sjednanou dobu a počet ujetých kilometrů, Úhrada silniční daně a poplatku za rádio, Sjednání zákonného, havarijního a doplňkových pojištění, Likvidace pojistných událostí.

Volitelná připojištění pro financovaný vůz

Vyberte jedno nebo více pojištění:

Hotovo? Přejděte na další krok: 3 / Osobní informace.

Krok 3/3

Osobní informace

Barevně označená pole je potřeba před odesláním formuláře vyplnit.

Omlouváme se, došlo k chybě na serveru a Váš formulář nebyl odeslán..

Uveďte vaše kontaktní informace

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Název společnosti
IČ společnosti:
Prostor pro vaši zprávu pro nás:

Odeslání formuláře nepředstavuje závazné právní jednání vedoucí k uzavření a/nebo změně a/nebo zrušení smlouvy se společností Raiffeisen - Leasing, s.r.o.

Vyplněním a odesláním formuláře žádáte, aby Vás společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o., IČO 61467863, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, kontaktovala za účelem projednání Vašeho zájmu o nabízené produkty, čímž bude docházet ke zpracování výše uvedených osobních údajů v souvislosti s jednáním o navázání smluvního vztahu. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů včetně poučení o Vašich právech naleznete v dokumentu Informace a poučení o zpracování osobních údajů.

Zkrácená poptávka kalkulace

Barevně označená pole je potřeba před odesláním formuláře vyplnit.

Omlouváme se, došlo k chybě na serveru a Váš formulář nebyl odeslán..

Uveďte kontaktní informace a částku, kterou chcete splácet

Jakou cenu vozu v Kč vč. DPH budete pořizovat
Zadejte značku vozidla:
Doplňte model a výbavu:
Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
IČ společnosti:
Prostor pro vaši zprávu pro nás:
Do e-mailu Vám zašleme kalkulaci Full service operativního leasingu se základním rozsahem služeb.

Odeslání formuláře nepředstavuje závazné právní jednání vedoucí k uzavření a/nebo změně a/nebo zrušení smlouvy se společností Raiffeisen - Leasing, s.r.o.

Vyplněním a odesláním formuláře žádáte, aby Vás společnost Raiffeisen - Leasing, s.r.o., IČO 61467863, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, kontaktovala za účelem projednání Vašeho zájmu o nabízené produkty, čímž bude docházet ke zpracování výše uvedených osobních údajů v souvislosti s jednáním o navázání smluvního vztahu. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů včetně poučení o Vašich právech naleznete v dokumentu Informace a poučení o zpracování osobních údajů.

Děkujemeže jste si vybrali Raiffeisen-Leasing.

Právě jsme přijali poptávku na financování vámi vybraného vozu.
Na váš e-mail jsme odeslali shrnutí z vaší vyplněné žádosti.

Naši specialisté Vás budou kontaktovat
na vámi uvedeném telefonním čísle.

Zadat další poptávku

Často hledáte